Medierea familială

Germania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Scurtă introducere în medierea familială din Germania

Extras din broșura intitulată „Legea căsătoriei” („Eherecht”) publicată de Ministerul Federal al Justiției și Protecției Consumatorilor (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), p. 73:

„6.2.5 Medierea familială

Cuplurile care trec printr-o separare în fapt sau un divorț doresc deseori să își regleze relațiile de familie pe cale amiabilă. În astfel de cazuri, medierea este o alternativă excelentă la acțiunea în justiție.

Cadrul legislativ privind medierea a fost creat prin Legea privind medierea (Mediationsgesetz), care a intrat în vigoare la 26 iulie 2012.

Medierea ajută părțile să găsească o soluție amiabilă la conflictul lor, cu ajutorul unei persoane neutre (mediatorul). Participanții își asumă responsabilitatea pentru găsirea unei soluții, iar mediatorul nu are puterea de a lua decizii.

Aceasta înseamnă că, spre deosebire de cauzele soluționate în instanță, interesele și nevoile reale ale persoanelor implicate pot fi identificate și utilizate ca bază pentru găsirea unei soluții personalizate pentru fiecare conflict în parte. În hotărârile instanțelor de judecată este mai puțin probabil ca interesele persoanelor implicate să fie luate în considerare. Prin urmare, astfel de soluții sunt mai ușor acceptate de părțile implicate și sunt, în general, mai eficiente pe termen lung. Medierea poate avea ca rezultat încheierea unor acorduri contractuale privind, spre exemplu, obligațiile de întreținere, bunurile, patrimoniul, răspunderea părintească sau drepturile de vizită.

În cadrul procedurilor de divorț, instanța de judecată poate ordona soților să participe, individual sau împreună, la o ședință gratuită de informare cu privire la mediere sau să ia parte la o altă formă de soluționare alternativă a litigiilor pentru acțiunile conexe[1] aflate pe rol, cu ajutorul unei persoane desemnate sau al unui organism desemnat de instanța de judecată, și să prezinte dovada participării (articolul 135 din Legea privind cauzele de dreptul familiei și în materie de proceduri necontencioase – Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, denumită în continuare „FamFG”). Ordinul nu poate fi executat silit. Cu toate acestea, instanța poate ține cont de nerespectarea acestuia în momentul în care decide împărțirea cheltuielilor de judecată [articolul 150 alineatul (4) din FamFG].”

Același lucru este valabil și pentru acțiunile privind copiii, introduse în temeiul articolului 156 alineatul (1) tezele 3 și 5 și al articolului 81 alineatul (2) punctul 5 din FamFG. Și în astfel de cazuri instanța poate ordona părinților să participe la o ședință de informare cu privire la mediere sau să ia parte la o altă formă de soluționare alternativă a litigiilor. Ordinul nu poate fi executat silit, dar instanța poate ține cont de nerespectarea acestuia în momentul în care decide împărțirea cheltuielilor de judecată aferente cauzei.

Link-uri către site-uri web din Germania în care pot fi găsiți mediatori pentru conflicte de familie

- Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berlin, Germania (mediere internațională în litigii de dreptul familiei și în cazuri de răpire de copii)

http://www.mikk-ev.de/

Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin, Germania (mediere pentru cauze transfrontaliere în care sunt implicați copii)

http://www.zank.de/

Link-uri către site-uri web din Germania în care puteți găsi informații despre medierea familială sau mediere în general

Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. (asociație de mediere) 30 K, 13509 Berlin

http://www.bmev.de/

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Berlin (asociație temporară de mediere în litigii de dreptul familiei)

http://www.bafm-mediation.de/

Link-uri către legislația Germaniei privind medierea familială

- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Mohrenstraße 37, 10117 Berlin (Ministerul Federal al Justiției și Protecției Consumatorilor)

http://www.bmjv.de/

- Legea privind promovarea medierii și a altor forme de soluționare alternativă a litigiilor (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) [BGBl. (Bundesgesetzblatt, Monitorul Oficial Federal) 2012 Partea I nr. 35 din 25 iulie 2012]

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_außergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html


[1] Acțiunile conexe includ litigii privind regimurile matrimoniale, ajustările drepturilor de pensie, obligațiile de întreținere, locuința familiei și cheltuielile gospodărești.

Ultima actualizare: 15/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.