În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Medierea familială

Gibraltar
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Medierea familială este un proces voluntar. Instanțele din Gibraltar încurajează medierea în cazurile în care există o posibilitate reală ca aceasta să ajute părțile să își soluționeze sau să își atenueze diferendele. Există diverși practicieni în domeniul dreptului care sunt mediatori calificați. Aceștia pot fi instruiți să medieze litigii familiale. În plus, echipa pentru familie și copii din cadrul serviciilor sociale desfășoară, de asemenea, proceduri de mediere cu părțile care sunt direcționate către aceste servicii de către instanțe. Nu există legislație privind medierea familială.

Nu există niciun site web pe care să se poată găsi o listă de mediatori familiali, și nici site-uri care să ofere informații cu privire la medierea familială sau la mediere în general.

Ultima actualizare: 11/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.