NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Medierea familială

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Pentru a facilita aplicarea mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor, Republica Letonia a adoptat Legea privind medierea (Mediācijas likums – în vigoare de la 18 iunie 2014).

Modelul de mediere recomandat de către instanța judecătorească în cadrul procedurilor civile a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Judecătorii au obligația de a oferi părților opțiunea medierii pentru a soluționa litigiul în diverse etape ale procedurilor (după iniţierea unei cauze, în timpul pregătirii acesteia pentru proces și în cadrul audierii preliminare a cauzei și, de asemenea, în timpul procedurilor juridice, până la finalizarea examinării pe fond).

În ceea ce privește promovarea medierii ca un mod de a soluționa litigiile s-au implementat mai multe proiecte:

1. Proiect – Mediere gratuită în cazul litigiilor familiale

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, în cadrul unui program finanțat din bugetul de stat, persoanele fizice au posibilitatea de a beneficia de ajutor din partea statului, putând astfel participa la cinci ședințe gratuite cu un mediator autorizat pentru a soluționa dezacordurile dintre părinți care afectează interesele copilului și pentru a identifica modalități de îmbunătățire a relațiilor dintre membrii familiei. În cadrul proiectului, ajutorul de la stat este oferit pentru primele cinci sesiuni de mediere (60 de minute fiecare) gestionate de către un mediator autorizat, fiind gratuite pentru părți. Dacă litigiul nu este soluționat în decursul a cinci sesiuni, costul serviciilor ulterioare trebuie acoperit de către părți. Un mediator autorizat sau Consiliul mediatorilor autorizați (Sertificētu mediatoru padome) trebuie consultat în vederea evaluării eligibilității unei persoane. Informațiile legate de proiect sunt puse la dispoziția persoanelor în cauză prin intermediul instanțelor judecătorești și sunt transferate către municipalități, serviciile sociale, instanțele de drept familial etc.

Proiectul vizează oferirea de asistență unui număr de 300 de cupluri, permițând părinților cu copii să soluționeze atât litigiile familiale și divergențele examinate în instanță, cât și pe cele care nu au fost încă înaintate în fața instanței judecătorești. Proiectul încearcă, mai ales, să susțină căsătoriile sau, cel puțin, să soluționeze divergențele în așa fel încât să permită menținerea respectului între părinții copilului și să asigure că aceștia nu își pierd capacitatea de a comunica ulterior între ei pentru a cădea de comun acord asupra diverselor chestiuni legate de îngrijirea zilnică, creșterea și educația copilului.

Lista cu mediatorii autorizați implicați în proiect este disponibilă la: https://sertificetimediatori.lv

2. Îndrumări

Persoanele interesate pot obține îndrumări cu privire la mediere și la diferitele utilizări ale acesteia contactând Consiliul mediatorilor autorizați la numărul + 371 28 050 777.

Ultima actualizare: 07/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.