Medierea familială

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Pentru a facilita aplicarea mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor, Republica Letonia a adoptat Legea privind medierea (Mediācijas likums – în vigoare de la 18 iunie 2014).

Modelul de mediere recomandat de către instanța judecătorească în cadrul procedurilor civile a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Judecătorii au obligația de a oferi părților opțiunea medierii pentru a soluționa litigiul în diferitele etape ale procedurilor (după introducerea unei cauze, în timpul pregătirii cauzei pentru proces și în cadrul audierii preliminare a cauzei și, de asemenea, pe parcursul procedurilor juridice, până la finalizarea examinării pe fond).

În ceea ce privește promovarea medierii ca modalitate de a soluționa litigiile, s-au implementat mai multe proiecte:

1. Proiect – Mediere gratuită în cazul litigiilor familiale

În 2023, Consiliul Mediatorilor Autorizați (Sertificētu mediatoru padome) continuă să pună în aplicare programul „Medierea în litigii familiale”, demarat la 1 ianuarie 2017. În cadrul unui program finanțat din bugetul de stat, persoanele fizice au posibilitatea de a beneficia de ajutor din partea statului, putând astfel participa la cinci ședințe gratuite cu un mediator autorizat pentru a soluționa dezacordurile dintre părinți care afectează și interesele copilului și pentru a identifica modalități de îmbunătățire a relațiilor dintre membrii familiei. În cadrul proiectului, ajutorul de la stat este oferit pentru primele cinci sesiuni de mediere (60 de minute fiecare) asigurate de un mediator autorizat, care sunt gratuite pentru părți. Dacă litigiul nu este soluționat în decursul a cinci sesiuni, costul serviciilor ulterioare trebuie acoperit de către părți. Un mediator autorizat sau Consiliul mediatorilor autorizați (Sertificētu mediatoru padome) trebuie consultat în vederea evaluării eligibilității persoanei. Informațiile legate de proiect sunt puse la dispoziția persoanelor în cauză prin intermediul instanțelor judecătorești și sunt transferate către autoritățile locale, serviciile sociale, instanțele de drept familial etc.

Pentru a beneficia de serviciul de mediere familială, trebuie să contactați un mediator autorizat ales de dumneavoastră care participă la program sau, în cazul în care nu se poate ajunge la un acord cu privire la alegerea mediatorului, să contactați Consiliul Mediatorilor Autorizați prin e-mail la adresa smp@smp.lv sau telefonic, la 28050777.

Mai multe detalii cu privire la program pot fi găsite aici.

2. Îndrumări

Persoanele interesate pot obține îndrumări cu privire la mediere și la diferitele utilizări ale acesteia contactând Consiliul mediatorilor autorizați la adresa smp@smp.lv sau telefonic, la numărul + 371 28 050 777.

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.