Medierea familială

Ţările de Jos
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În cazul medierii, părțile soluționează împreună litigiul, sub îndrumarea unui mediator independent. Medierea se aplică în primul rând în dreptul civil și dreptul public. Acest tip de soluționare extrajudiciară a litigiilor prezintă numeroase avantaje. Un litigiu este adesea soluționat mai rapid decât în cazul în care ar fi sesizată o instanță. În plus, medierea este, în multe cazuri, mai puțin costisitoare. În același timp, medierea contribuie la menținerea relației dintre părți. Părțile caută o soluție pe bază voluntară.

Federația mediatorilor din Țările de Jos

În Țările de Jos există mai multe registre ale mediatorilor. Federația mediatorilor din Țările de Jos (Mediatorsfederatie Nederland - MfN) gestionează Registrul mediatorilor (Register van Mediators - fostul registru al Institutului de Mediere din Țările de Jos - NMI). MfN este federația care reunește cele mai mari asociații de mediatori din Țările de Jos. În registrul MfN sunt incluși doar un număr restrâns de mediatori care îndeplinesc criterii de calitate analizate cu atenție. Guvernul Țărilor de Jos utilizează standardele MfN ca bază pentru registrul mediatorilor care își desfășoară activitatea în cadrul sistemului de asistență juridică (registrul Consiliului de asistență juridică). Pe site-ul MfN puteți găsi mai multe informații independente cu privire la mediere și mediatori în Țările de Jos.

Registrul ADR International

Pe lângă acestea, există, de asemenea, Registrul ADR International (ADR International Register). Site-ul internet al acestui registru permite efectuarea de căutări privind mediatorii și oferă informații cu privire la subiecte legate de mediere.

Informații privind medierea

În Țările de Jos există, de asemenea, inițiativa „Medierea extrajudiciară”. Această inițiativă permite instanței (tribunalului regional sau Curții de Apel) care judecă o cauză să indice părților posibilitatea de a opta pentru mediere. Curtea de Apel poate indica, de asemenea, părților posibilitatea de a recurge la o anchetă parentală, care permite găsirea prin alte mijloace, printre care medierea, a unei soluții la problema în cauză.

Alte organisme care pot oferi informații privind medierea sunt Biroul de servicii juridice (Het Juridisch Loket) și Consiliul de asistență juridică (Raad voor Rechtsbijstand).

În anumite situații, se poate obține o compensație (parțială) pentru costurile medierii. Informații suplimentare privind medierea subvenționată pot fi găsite aici.

Linkuri conexe

Federația mediatorilor din Țările de Jos

Registrul ADR International

Jurisprudența privind medierea extrajudiciară

Biroul de servicii juridice

Asistența juridică

Consiliul de asistență juridică

Ultima actualizare: 02/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.