În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Medierea familială

Irlanda de Nord
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Procedura de mediere familială

Medierea familială este un proces care se desfășoară exclusiv pe bază de voluntariat. În prezent, în Irlanda de Nord nu există obligația de a lua în considerare soluționarea unui litigiu prin mediere înainte de a sesiza o instanță. Instanțele susțin însă medierea și vor încuraja recurgerea la aceasta atunci când este cazul. Cu toate că procedura care trebuie urmată nu este prevăzută în lege, este probabil ca instanțele să permită o amânare în cauzele în care există posibilitatea ca problemele să fie soluționate prin recurgerea la mediere. De asemenea, părțile pot solicita instanței să dispună executarea unui acord de mediere ca și cum ar fi o hotărâre judecătorească.

În unele cazuri, se poate primi o finanțare publică. Agenția pentru servicii juridice din Irlanda de Nord (Legal Services Agency Northern Ireland) a suportat costurile unor proceduri de mediere din fondurile destinate asistenței juridice, iar Ministerul Sănătății, Serviciilor Sociale și Siguranței Publice (Department of Health, Social Services and Public Safety) oferă în prezent finanțare pentru medierea prejudiciară în litigiile familiale. Informații suplimentare sunt publicate pe site-ul web al Serviciului de sprijin pentru familii din Irlanda de Nord (Family Support Northern Ireland).

Procedura de mediere familială

Formarea și acreditarea nu sunt reglementate de guvern. Profesia se autoreglementează, iar cerințele privind calificarea și experiența diferă de la o organizație profesională la alta. Informații suplimentare sunt publicate pe site-urile web ale furnizorilor. De asemenea, puteți consulta broșura informativă Alternatives to Court in Northern Ireland („Alternative la soluționarea litigiilor în instanță în Irlanda de Nord”), publicată pe site-ul web al serviciilor guvernamentale, NI Direct.

Ultima actualizare: 11/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.