Medierea familială

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1. Informații generale privind medierea

În Republica Slovacă, medierea în sectorul dreptului familiei se desfășoară numai pe bază de participare voluntară; aceasta este condusă de mediatori care nu sunt specializați în dreptul familiei. Instanțele de judecată nu au obligația de a impune sau de a recomanda medierea pentru soluționarea litigiilor. Instanțele de judecată pot cel mult să sfătuiască părțile să încerce metoda medierii pentru soluționarea litigiilor.

2. Link către lista mediatorilor din Slovacia

Un link către site-ul web din Slovacia unde poate fi accesată o listă a mediatorilor este http://www.komoramediatorov.sk/, unde poate fi consultată lista membrilor Camerei slovace a mediatorilor (Slovenská komora mediátorov), precum și https://www.najpravo.sk/, unde mediatorii sunt clasificați în funcție de regiunea sau districtul în care operează. Lista completă a mediatorilor care au absolvit studii de specialitate pentru desfășurarea profesiei de mediator este disponibilă pe site-ul web al Ministerului Justiției din Republica Slovacă (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) https://www.justice.gov.sk.

3. Link către un site web privind medierea în sectorului dreptului familiei și medierea în general

Informații generale despre mediere sunt disponibile pe site-ul web al Camerei slovace a mediatorilor: http://www.komoramediatorov.sk/, precum și pe https://www.najpravo.sk/.

4. Link către legislația Slovaciei

Nu s-a adoptat încă o legislație națională specială privind medierea în sectorul dreptului familiei. Procedurile de mediere în acest domeniu – la fel ca în toate celelalte domenii în care medierea este permisă ca metodă de soluționare alternativă a litigiilor – se desfășoară în conformitate cu Legea nr. 420/2004 privind medierea și de modificare a anumitor legi.

Ultima actualizare: 06/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.