Medierea familială

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Medierea familială

Un principiu general al dreptului suedez este acela că soluțiile consensuale sunt considerate cele mai bune pentru copil. Prin urmare, normele au fost elaborate în așa fel încât mai întâi trebuie să se încerce ca părinții să ajungă la un acord privind chestiunile care îl vizează pe copil.

Cui trebuie să vă adresați

Serviciile sociale au o responsabilitate specială și trebuie, printre altele, să ofere părinților servicii de conciliere (samarbetssamtal). Scopul procesului de conciliere este acela de a-i ajuta pe părinți să ajungă la un acord (pentru mai multe informații, a se consulta secțiunea privind concilierea). În cazul în care părinții ajung la o înțelegere, soluția lor consensuală poate fi inclusă într-un acord confirmat de serviciile sociale. Instanțele judecătorești au, de asemenea, responsabilitatea de a încerca mai întâi ca părinții să ajungă la un acord. În cazul în care aceștia nu ajung la un acord, instanța poate dispune concilierea sau medierea (medling).

Când se poate recurge la mediere și în ce domenii se utilizează cel mai frecvent medierea?

În cauzele aflate pe rolul unei instanțe se recurge la mediere familială atunci când, de exemplu, în urma concilierii nu s-a obținut niciun rezultat, însă se estimează că există în continuare posibilitatea ca părinții să ajungă la un acord privind chestiunile care îl vizează pe copil.

Trebuie urmate proceduri specifice?

Instanța stabilește cine va fi desemnat ca mediator. Hotărârea prin care se dispune medierea nu necesită, în sine, consimțământul părinților, dar poate fi dificil pentru un mediator să-și îndeplinească sarcina dacă unul dintre părinți se opune categoric numirii unui mediator. Împreună cu instanța, mediatorul va decide cum va fi organizată medierea. Nu există un cod deontologic al mediatorilor sau alte dispoziții similare.

Informare și formare

Nu există organizații naționale de formare a mediatorilor.

Cât costă medierea?

Mediatorii au dreptul să solicite o remunerație rezonabilă pentru munca depusă, timpul alocat și cheltuielile suportate. Această remunerație este plătită de către stat.

Ultima actualizare: 25/01/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.