Družinska mediacija

Ciper
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Ciper ima zakonsko določen postopek mediacije v družinskih zadevah, ki ga ureja zakon o mediaciji v družinskih sporih iz leta 2019 (zakon 62(Ι)/2019), ki je začel veljati 25. aprila 2019. 30. decembra 2022 so bili izdani posebni predpisi (RAA 507/2022), namenjeni lažjemu izvajanju zakona.

Zadnja posodobitev: 02/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.