Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Družinska mediacija

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Družinska mediacija ali mediacija v sporih v zvezi z razvezo zakonske zveze je namenjena predvsem staršem, ki so v postopku razveze zakonske zveze ali prenehanja življenjske skupnosti in potrebujejo pomoč nepristranskega strokovnjaka, ki bo posredoval pri njihovem razhajanju mnenj ter olajšal njihovo medsebojno komunikacijo in sodelovanje v zvezi z vprašanji o prihodnji ureditvi glede njihovih otrok ter sklenitev sporazumov o takih zadevah. Namen postopkov mediacije ni toliko doseči spravo kot doseči učinkovite dogovore.

Stranke v mediaciji morajo mediatorju plačati dogovorjeno pristojbino za mediacijo in s tem povezane stroške. Mediator lahko od strank zahteva, da pristojbino za mediacijo plačajo vnaprej.

Storitev se zagotavlja in financira na naslednje načine:

  1. stranke na storitev napoti lokalna uprava, na območju katere otrok prebiva in ki delno financira to storitev;
  2. stranke v okviru sodnega postopka na storitev napoti sodnik, pri čemer stranke storitev financirajo same ali, kjer je to mogoče, zaprosijo za nacionalno pravno pomoč;
  3. obveščeni starši storitev uporabijo na lastno pobudo in jo financirajo sami.

Mediator v smislu zakona o spravnem postopku mora biti:
(1) fizična oseba, ki jo stranki pooblastita za posredovanje v sporu med njima (npr. strokovnjak za psihologijo, socialna vprašanja (vključno z zaščito otrok in socialnim delom) ali pravni strokovnjak). Mediator lahko deluje prek pravne osebe, s katero je v delovnem ali drugem pogodbenem razmerju;
(2) odvetnik, ki je upravnemu odboru estonske odvetniške zbornice podal izjavo v zvezi s tem;
(3) notar, ki je notarski zbornici podal izjavo v zvezi s tem;
(4) v primerih, določenih v zakonu, nacionalni ali lokalni organ za mediacijo.

V Republiki Estoniji organizacijo storitev družinske mediacije ureja naslednja zakonodaja:

V Estoniji družinske mediatorje trenutno zastopata estonsko združenje mediatorjev (Eesti Lepitajate Ühing) in inštitut za mediacijo (Lepituse Instituut).

Zadnja posodobitev: 31/01/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.