Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Družinska mediacija

Gibraltar
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Družinska mediacija je prostovoljen postopek. Sodišča na Gibraltarju spodbujajo mediacijo, če dejansko obstaja možnost, da bo mediacija strankam pomagala rešiti nesoglasja deloma ali v celoti. Na voljo so različni pravni strokovnjaki, ki so usposobljeni mediatorji. Mediatorji lahko sprejmejo navodila v zvezi z mediacijo v družinskih sporih. Poleg tega skupina za družino in otroke v okviru socialne službe izvaja tudi mediacijo s strankami, ki jih napotijo sodišča. Zakonodaje o družinski mediaciji ni.

Spletna stran, na kateri bi bilo mogoče najti seznam družinskih mediatorjev, ne obstaja, prav tako ne obstaja spletna stran z informacijami o družinski mediaciji ali mediaciji na splošno.

Zadnja posodobitev: 11/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.