Družinska mediacija

Latvija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Republika Latvija je za olajšanje uporabe alternativnih načinov reševanja sporov sprejela Zakon o mediaciji (Mediācijas likums – v veljavi od 18. junija 2014).

Model mediacije, ki jo predlaga sodišče v civilnih postopkih, je začel veljati 1. januarja 2015. Sodniki imajo obveznost, da strankam ponudijo možnost mediacije za rešitev spora v različnih fazah postopka (po začetku postopka, med izvedbo predhodnega postopka in med izvedbo pripravljalnega naroka ter tudi med sodnimi postopki, dokler se ne zaključi vsebinska obravnava zadeve).

Latvija je izvedla več projektov za spodbujanje mediacije kot načina za reševanje sporov.

1. Projekt brezplačne mediacije v družinskih sporih

Svet registriranih mediatorjev (Sertificētu mediatoru padome) v letu 2023 nadaljuje izvajanje programa z naslovom „Mediacija v družinskih sporih“, kot ga izvaja že od 1. januarja 2017. V okviru programa, ki se financira iz državnega proračuna, so posamezniki upravičeni do državne podpore, ki jim omogoča, da se udeležijo petih brezplačnih sestankov z registriranim mediatorjem, da bi se razrešili spori med starši, ki vplivajo tudi na interese otrok, in poiskali načini za izboljšanje odnosov med družinskimi člani. V okviru tega projekta državna podpora omogoča prvih pet srečanj (vsako po 60 minut), ki jih vodi registrirani mediator in so za stranke brezplačna. Če se spor ne reši na petih srečanjih, morajo stroške nadaljnjih storitev kriti stranke. Posameznik se za oceno upravičenosti do brezplačne mediacije obrne na registriranega mediatorja ali svet registriranih mediatorjev (Sertificētu mediatoru padome). Informacije o projektu so zadevnim osebam na voljo na sodiščih, ki te informacije posredujejo tudi lokalnim organom, socialnim službam, družinskim sodiščem itd.

Za uporabo storitve družinske mediacije bi se morali obrniti na registriranega mediatorja po vaši izbiri, ki sodeluje v programu, ali, če ni mogoče doseči soglasja o izbiri mediatorja, na svet registriranih mediatorjev po elektronski pošti na naslovu smp@smp.lv ali s klicem na telefonsko številko +371 28050777.

Več podrobnejših informacij o programu je na voljo tukaj.

2. Posvet

Vsi zainteresirani imajo možnost do posveta o mediaciji in njenih uporabah tako, da se obrnejo na svet registriranih mediatorjev po elektronski pošti na naslovu smp@smp.lv ali s klicem na telefonsko številko +371 28050777.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.