Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Družinska mediacija

Mediacija je lahko v pomoč zlasti v čezmejnih družinskih sporih in v primerih starševske ugrabitve otrok. Izraz „družinske zadeve“ zajema širok razpon sporov, od izključno zasebnih zadev do zadev, ki vključujejo javne organe.

Kaj je čezmejna družinska mediacija?

Čezmejna družinska mediacija je postopek, ki ga vodi nepristranska usposobljena tretja oseba, tj. mediator. V postopku lahko sodeluje tudi več mediatorjev. Mediator nima pooblastil za odločanje, temveč strankama pomaga pri ponovni vzpostavitvi komunikacije in pri samostojnem reševanju njunih težav.

Doseženi sporazum je rešitev, prilagojena strankama v sporu, ki zagotavlja, da starši pri sprejemanju odločitev upoštevajo otrokovo korist.

Družinske zadeve vključujejo: starševsko odgovornost in pravico do stikov, ugrabitev otrok, ukrepe za zaščito otrok, preživnino za otroke ali nekdanje partnerje ter druge posledice razveze zakonske zveze ali prenehanja življenjske skupnosti.

V takih primerih gre za spodbudo staršem, da prevzamejo odgovornost za odločitve v zvezi z družino in skušajo spore najprej rešiti zunaj pravosodnega sistema.

Mediacija lahko torej ustvari konstruktivno vzdušje za razprave in zagotovi pošteno medsebojno sodelovanje staršev, pri čemer se upošteva otrokova korist.

Na naslednjih straneh je več podrobnosti o:

temeljnih načelih in fazah mediacije,

značilnostih čezmejne mediacije,

stroških čezmejne mediacije,

pravnem okviru čezmejne mediacije.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Kako deluje?

Kot stranka v postopku lahko za mediacijo zaprosite v vseh državah članicah. V nekaterih državah članicah lahko stranki v sporu na mediacijo napoti sodnik.

Če se vse stranke strinjajo z uporabo mediacije, izbrani mediator določi časovni razpored mediacije. Način izbire mediatorja se med posameznimi državami razlikuje. Te informacije lahko najdete na ustreznih nacionalnih straneh na desni strani zaslona.

Pravni zastopniki imajo lahko pomembno vlogo pri zagotavljanju pravnih informacij, ki jih stranke potrebujejo za sprejemanje informiranih odločitev.

Sporazum, dosežen z mediacijo, lahko postane izvršljiv, če to zahtevata obe stranki. To se lahko na primer doseže, če sporazum potrdi sodišče ali overi notar.

Pravni zastopniki lahko sporazum, dosežen z mediacijo, pregledajo, da se zagotovi njegova pravna veljavnost v vseh zadevnih pravnih sistemih.

Zakaj se jo izplača poskusiti?

 • Imate možnost, da vplivate na rešitev vašega spora.
 • Mediacija poteka v uporabniku prijaznem okolju, v katerem je stranka najpomembnejša.
 • Mediacija vam omogoča, da ponovno pregledate in prilagodite obseg spora.
 • Sprejemate odločitve in dogovore, vendar vam ni treba doseči sporazuma.
 • Z uporabo mediacije se ne odrečete pravici do vložitve tožbe pri sodišču.
 • Ustvarja položaj, ki je koristen za vse stranke, ki sodelujejo v postopku mediacije.
 • Mediator je nepristranska in usposobljena oseba, ki vam lahko pomaga, da samostojno rešite spor.
 • V primerjavi s sodnim postopkom je mediacija razmeroma poceni.
 • Mediacija je razmeroma hitra. Mediacija se razpiše na dan, ki ustreza obema strankama, in lahko poteka na različnih lokacijah.
 • Mediacija dopušča prožne (prilagojene) rešitve in pripomore k ohranjanju ali ustvarjanju konstruktivnih prihodnjih odnosov in stikov med strankama.
 • V postopku mediacije sta možna podpora in svetovanje pravnega zastopnika.
 • Mediacija zmanjšuje verjetnost prihodnjih sporov.

Povezava na stran Najti mediatorja.

Meje mediacije

Kadar se izkaže, da zadeva ni primerna za mediacijo ali da ena stranka (ali obe) noče(ta) uporabiti mediacije, je potrebno posredovanje pravosodnih organov. Pri preverjanju ustreznosti zadeve je treba posebno pozornost nameniti opredelitvi možnih tveganj, kot sta nasilje v družini in njegova stopnja, zloraba alkohola ali drog, zloraba otroka itd. O ustreznosti zadeve je treba odločiti na podlagi posameznega primera in standardov, ki jih uporabljajo mediatorji in njihove organizacije.

Zadnja posodobitev: 11/05/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.