Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dokumenter kan fremsendes på følgende måde:

  • Pr. post
  • Andre leveringstjenester (f.eks. kurer)
  • Pr. e-mail
  • Pr. fax

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Formularen kan udfyldes på tysk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Den centrale enhed er forbundsjustitsministeriet (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

A-1070 Wien

Tlf.: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Sprog: tysk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Anmodningsformularen (formular i bilag I) kan udfyldes på tysk eller engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dokumenter som omhandlet i artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, findes, så vidt vides, ikke i øjeblikket i den østrigske lovgivning.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Attester (formular i bilag I) kan udfyldes på tysk eller engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Der opkræves ikke noget fast gebyr.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Østrig modsætter sig ikke forkyndelse efter artikel 13, stk. 1.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Den østrigske lovgivning giver ikke mulighed for, at retslige dokumenter kan forkyndes direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

De østrigske domstole kan uanset stk. 1 afgøre sagen, såfremt de i stk. 2 nævnte betingelser er opfyldt.

I Østrig er der ikke fastsat nogen frist som omhandlet i artikel 19, stk. 4, sidste afsnit, for fremsættelse af en anmodning om adgang til appel med henblik på tilsidesættelse af virkningerne af, at fristen er udløbet.

Sidste opdatering: 08/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.