Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter kan fremsendes på følgende måde: postbesørgelse.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Formularen kan udfyldes på græsk, engelsk eller fransk.

Artikel 3 - Central enhed

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Det græske ministerium for justitsvæsen, gennemsigtighed og menneskerettigheder

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Afdeling for internationalt civil- og strafferetligt samarbejde

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Athen, Grækenland

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Τelefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Formularen kan udfyldes på græsk, fransk eller engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Grækenland agter ikke at fravige artikel 9, stk. 1 og 2.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Attester kan udfyldes på græsk, fransk eller engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Fra den 1. august 2013 er der et fast gebyr for forkyndelse foretaget af en stævningsmand (eisangeléas) på 50 EUR.

Gebyret skal betales via bankoverførsel til det græske ministerium for justitsvæsen, gennemsigtighed og menneskerettigheder (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton) på følgende bankkonto:

Bank of Greece (Trápeza tis Elládos)

Kontonummer: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

Swift-kode: BNGRGRAA

Alle anmodninger om forkyndelse i henhold til forordningens artikel 4 skal ske i overensstemmelse med den beskrevne procedure. Anmodninger, der ikke er ledsaget af den påkrævede kvittering for betaling fra banken, vil blive returneret ubehandlet.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, modsætter Grækenland sig forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter på sit territorium, medmindre de pågældende dokumenter skal forkyndes for en person, der er statsborger i den medlemsstat, hvorfra dokumentet hidrører.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Grækenland har ikke udtrykt forbehold vedrørende denne bestemmelse.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset stk. 1 skal domstole i Grækenland afgøre en sag, forudsat at betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Begæring om iværksættelse af appel kan med hjemmel i stk. 4 fremsættes inden for tre år efter, at dommen er afsagt.

Sidste opdatering: 14/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.