Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

NB! Rådets forordning (EF) 1393/2007 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her.


Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Fra 15. april 2019 er den fremsendende instans i Irland det kombinerede dommerkontor i Castlebar i provinsen Mayo:

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Spørgsmål vedrørende anmodninger om forkyndelse, der er indgivet før den 15. april 2019, skal rettes til det kontor, som anmodningen er sendt fra.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Fra 15. april 2019 er den modtagende instans i Irland det kombinerede dommerkontor i Castlebar i provinsen Mayo:

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Spørgsmål vedrørende anmodninger om forkyndelse, der er indgivet før den 15. april 2019, skal rettes til det kontor, som anmodningen blev sendt til.

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dokumenter kan fremsendes på følgende måde: Pr. post eller ved brug af en tjenesteudbyder såsom en ekspresleveringstjeneste.

E-mails kan også benyttes i forbindelse med administrative meddelelser.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Standardformularen kan udfyldes på irsk eller engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Irland

Meddelelser på engelsk eller irsk kan sendes pr. post eller fax til Central Office of the High Court på fax nr. (353-1) 872 56 69. Telefonisk henvendelse til Central Office of the High Court er ligeledes mulig på tlf. (353-1) 888 60 00.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Irland accepterer, at anmodningen (standardformularen) udfyldes på irsk eller engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Bestemmelserne i dette stykke gælder ikke ifølge irsk ret.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Irland accepterer, at attestformularen udfyldes på irsk eller engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Når der anmodes om personlig forkyndelse i henhold til artikel 11, stk. 2, vil denne forkyndelse blive foretaget af et law agency, en privatdetektiv eller en advokat, og parterne aftaler gebyret, som normalt beløber sig til omkring 70-100 EUR.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Irland modsætter sig ikke denne form for forkyndelse.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Som et alternativ til postforsendelse giver artikel 15 i forordning nr. 1393/2007 en person mulighed for at foretage personlig forkyndelse ved hjælp af en advokat eller en stævningsmand.

En advokat kan findes på følgende link:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan en irsk domstol afgøre sagen, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, såfremt alle betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

For så vidt angår artikel 19, stk. 4, er det op til retten at sikre, at anmodningen om adgang til appel er fremsat inden en rimelig tid efter, at sagsøgte har fået kendskab til dommen.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Ingen

Sidste opdatering: 17/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.