Asiakirjojen tiedoksianto

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1784 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Office of the State Advocate

Osoite: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Postinumero: VLT1311

Puhelin: (+356) 222 650 00

Sähköposti: info@stateadvocate.mt

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Office of the State Advocate

Osoite: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Postinumero: VLT1311

Puhelin: (+356) 222 650 00

Sähköposti: info@stateadvocate.mt

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: alkuperäiset asiakirjat, asetuksen (EY) 1393/2007 liite I ja maksukuitti toimitetaan postitse. Kopioita voidaan lähettää etukäteen faksilla ja/tai sähköpostilla.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomaketta täytettäessä voidaan käyttää englannin tai maltan kieltä.

3 artikla - Keskusyksikkö

Office of the State Advocate

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

il-Belt Valletta VLT1311

Puhelin: (+356) 222 650 00

Sähköposti: info@stateadvocate.mt

Maantieteellinen toimivalta: Malta ja Gozo

Asiakirjoja ja muita viestejä voidaan vastaanottaa englannin kielellä.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Asiakirjat on laadittava englannin kielellä.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Malta ei aio soveltaa 9 artiklan 2 kohtaa, koska se on ristiriidassa Maltan prosessioikeuden kanssa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Todistuslomake on täytettävä englannin kielellä.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tämän asetuksen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kustannukset muodostuvat 50 euron kiinteästä maksusta, joka peritään jokaisesta tiedoksi annettavasta asiakirjasta.

Maksu on suoritettava ennen tiedoksiantoa. Asiakirjat palautetaan käsittelemättä, jos tiedonantopyynnön ohella ei toimiteta pankin kuittia todisteena kyseisen maksun suorittamisesta. Maksu suoritetaan tilisiirtona. Rahat palautetaan maksajalle, jos asiaa ei käsitellä. Tilisiirto osoitetaan ylimmälle syyttäjäviranomaiselle (Attorney General’s Office) ja suoritetaan seuraavalle pankkitilille:

Pankin nimi: Central Bank of Malta

Tilin nimi: AG Office – Receipt of Service Documents

Tilinumero: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN-tilinumero: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT-koodi: MALTMTMT

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Malta vastustaa tällaista tiedoksiantotapaa.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Malta ei vastusta tällaista tiedoksiantotapaa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Tämä ei ole mahdollista, koska todistus tiedoksiannosta vaaditaan. Jos henkilöä vastaan on annettu tuomio, eikä hänelle ole toimitettu etukäteen asianmukaisesti haastetta, kyseinen henkilö voi kolmen kuukauden kuluessa tuomiosta pyytää asian uudelleenkäsittelyä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 04/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.