Asiakirjojen tiedoksianto

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota sloveeni on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariaespanjatšekkitanskasaksavirokreikkaenglantiranskakroaattiitalialatvialiettuaunkarimaltahollantipuolaportugaliromaniaslovakkiruotsi.

Lähettäviä viranomaisia ovat paikalliset tuomioistuimet (okrajna sodišča), alueelliset tuomioistuimet (okrožna sodišča), työ- ja sosiaalituomioistuin (delovno in socialno sodišče), hallintotuomioistuin (upravno sodišče), ylemmät tuomioistuimet (višja sodišča), korkein oikeus (Vrhovno sodišče), perustuslakituomioistuin (Ustavno sodišče) ja valtionsyyttäjälaitos (Državno odvetništvo).

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Vastaanottavia viranomaisia ovat kaikki alueelliset tuomioistuimet.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Slovenia ottaa vastaan sloveenin ja englannin kielellä täytettyjä lomakkeita.

3 artikla - Keskusyksikkö

Ministrstvo za pravosodje (Oikeusministeriö)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Puhelin: (+386)1369 53 42

Faksi: (+386)1369 57 83

Sähköposti: gp.mp@gov.si

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Slovenia ottaa vastaan sloveenin ja englannin kielellä täytettyjä lomakkeita.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Slovenian lainsäädännön mukaan asiakirjaa ei tarvitse antaa tiedoksi tietyn ajan kuluessa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Slovenia ottaa vastaan sloveenin ja englannin kielellä täytettyjä todistuksia.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

  • Slovenia ei vastusta mahdollisuutta antaa asiakirjoja tiedoksi diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamana 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
  • Slovenia vastustaa oikeudellisten asiakirjojen tiedoksiantoa Sloveniassa asuville henkilöille toisen jäsenvaltion diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamana, ellei kyseessä ole tiedoksianto sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Suora tiedoksianto ei ole Slovenian lainsäädännön mukaan sallittua.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Tuomari voi asetuksen 19 artiklan 1 kohdasta huolimatta antaa tuomion, vaikka tiedoksiannosta tai antamisesta ei olisi todistusta, kunhan asetuksen 19 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi voidaan esittää vuoden kuluessa siitä, kun tuomio annettiin.

Päivitetty viimeksi: 21/02/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.