Dostava pismena

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Mogući načini zaprimanja:

  • poštom
  • drugom uslugom dostave (npr. kurirskom službom)
  • e-poštom
  • telefaksom

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Obrazac može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Središnje tijelo je Savezno ministarstvo pravosuđa (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tel.: +43 (1) 52152-2141

Faks: +43 (1) 52152-2829

E-pošta: team.z@bmj.gv.at

Jezici: njemački i engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Standardni obrazac zahtjeva (obrazac iz Priloga I.) može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Koliko je poznato, u nacionalnom zakonodavstvu Austrije ne postoje vrste pismena iz članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 2.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Potvrda (obrazac iz Priloga I.) može biti ispunjena na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Nema fiksnih naknada.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Austrija se ne protivi dostavi u skladu s člankom 13. stavkom 1.

Članak 15. - Izravna dostava

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U skladu s nacionalnim pravom Austrije, izravna dostava sudskih pismena putem pravosudnih službenika, dužnosnika ili drugih nadležnih osoba države članice primateljice nije dopuštena.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., sudovi u Austriji mogu donijeti presudu ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2.

Austrija ne želi utvrditi rok u smislu članka 19. stavka 4. zadnjeg podstavka za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za ulaganje žalbe.

Posljednji put ažurirano: 17/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.