Dostava pismena

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Mogući načini zaprimanja:

  • poštom
  • drugom uslugom dostave (npr. kurirskom službom)
  • e-poštom
  • telefaksom

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje tijelo je Savezno ministarstvo pravosuđa (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tel.: +43 (1) 52152-2141

Faks: +43 (1) 52152-2829

E-pošta: team.z@bmj.gv.at

Jezici: njemački i engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

Standardni obrazac zahtjeva (obrazac iz Priloga I.) može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Koliko je poznato, u nacionalnom zakonodavstvu Austrije ne postoje vrste pismena iz članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 2.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Potvrda (obrazac iz Priloga I.) može biti ispunjena na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Nema fiksnih naknada.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Austrija se ne protivi dostavi u skladu s člankom 13. stavkom 1.

Članak 15. - Izravna dostava

U skladu s nacionalnim pravom Austrije, izravna dostava sudskih pismena putem pravosudnih službenika, dužnosnika ili drugih nadležnih osoba države članice primateljice nije dopuštena.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., sudovi u Austriji mogu donijeti presudu ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2.

Austrija ne želi utvrditi rok u smislu članka 19. stavka 4. zadnjeg podstavka za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za ulaganje žalbe.

Posljednji put ažurirano: 18/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.