Dostava pismena

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipar

Tel.: +357 22 805928

Faks: +357 22 518328

E-pošta: registry@mjpo.gov.cy

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipar

Tel.: +357 22 805928

Faks: +357 22 518328

E-pošta: registry@mjpo.gov.cy

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pošta, telefaks, e-pošta.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Grčki i engleski jezik.

Članak 3. - Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipar

Tel.: +357 22 805928

Faks: +357 22 518328

E-pošta: registry@mjpo.gov.cy

Članak 4. - Slanje pismena

Za uslugu domaće dostave tijelo za slanje treba podnijeti obrazac iz Priloga I. u dva primjerka označena natpisima ZA DOSTAVU i ZA POVRAT.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U nacionalnom zakonodavstvu Cipra ne postoje obvezni rokovi za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Engleski.

Članak 11. - Troškovi dostave

21,00 EUR po pismenu.

Naknada se plaća bankovnim transferom na bankovni račun Ministarstva pravosuđa i javnog reda:

Račun: 6001017 – Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift: CΒCΥCΥ2Ν

Svi zahtjevi za dostavu pismena moraju biti uloženi na gore opisani način. Zahtjevi koji nisu popraćeni uplatom naknade i odgovarajućom potvrdom o uplati bit će vraćeni i na temelju njih neće biti poduzete radnje.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Cipar se ne protivi takvoj dostavi.

Članak 15. - Izravna dostava

U skladu s nacionalnim zakonodavstvom Cipra izravna dostava je dopuštena.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Na zahtjev podnositelja zahtjeva suci mogu donijeti presude prema vlastitom nahođenju, pod uvjetom da su ispunjeni svi zahtjevi iz tog članka.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje mora biti podnesen u roku od godinu dana, no u razumnom roku nakon što je tuženik saznao sadržaj presude.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 04/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.