Dostava pismena

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Sudovi, sudski izvršitelji, državno odvjetništvo

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Dostupni načini zaprimanja pismena:

  • putem davatelja poštanskih usluga
  • telefaksom
  • elektroničkom poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac se može ispuniti na češkom, slovačkom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa, međunarodni odjel (Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Telefon: +420-221-997-111

Telefaks: +420-224-919-927

E-pošta: posta@msp.justice.cz

Članak 4. - Slanje pismena

Osim na češkom jeziku, Češka prihvaća i standardne obrasce ispunjene na slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U Češkoj nisu utvrđeni obvezni rokovi za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Osim na češkom jeziku, Češka prihvaća i potvrde ispunjene na slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

U Češkoj dostava ne podliježe plaćanju.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Češka se ne protivi takvoj dostavi na svojem državnom području.

Članak 15. - Izravna dostava

Po češkom pravu nije dopuštena takva dostava na državnom području Češke.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 19. stavak 2.

Ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 19. stavku 2., češki sudovi mogu neovisno o članku 19. stavku 1. donijeti odluku i bez potvrde o dostavi ili uručenju.

Članak 19. stavak 4.

U Češkoj nije utvrđen taj rok.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Komisiji se šalju tekstovi sljedećih ugovora:

  • Ugovor između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Narodne Republike Poljske o pravnoj pomoći i upravnopravnim odnosima u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Varšavi dana 21. prosinca 1987., koji je na snazi između Češke i Poljske
  • Ugovor između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Narodne Republike Mađarske o pravnoj pomoći i upravnopravnim odnosima u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Bratislavi dana 28. ožujka 1989., koji je na snazi između Češke i Mađarske
  • Ugovor između Češke Republike i Slovačke Republike o pravnoj pomoći pravosudnih tijela te o uređenju određenih pravnih odnosa u građanskim i kaznenim stvarima, potpisan u Pragu 29. listopada 1992.
  • Ugovor između Češke Republike i Savezne Republike Njemačke o daljnjem olakšavanju pružanja pravne pomoći na temelju Haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954., Konvencije o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima od 15. studenoga 1965. i Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima od 18. ožujka 1970.
Posljednji put ažurirano: 18/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.