Dostava pismena

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijela za slanje pismena su sudovi:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse [odjel danskih sudova za dostavu u inozemstvu]

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tel.: +45 99 68 50 70

E-adresa: udlandsforkyndelse@domstol.dk

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Tijelo za zaprimanje pismena je Ministarstvo pravosuđa.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DK Danmark

Tel.: +45 72 26 84 00

Telefaks: 33 93 35 10

E-adresa: jm@jm.dk

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pismena se mogu slati poštom, telefaksom ili e-poštom pod uvjetom da je primljeno pismeno potpuna preslika poslanog pismena i da su čitke sve pojedinosti pismena.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Danska prihvaća da se obrazac priložen Uredbi popuni na danskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje je tijelo Ministarstvo pravosuđa.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tel.: +45 7226 8400

Telefaks: +45 3393 3510

E-adresa: jm@jm.dk

Pismena se mogu slati poštom, telefaksom ili e-poštom pod uvjetom da je primljeno pismeno potpuna preslika poslanog pismena i da su čitke sve pojedinosti pismena.

Danska prihvaća da se obrazac priložen Uredbi popuni na danskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 4. - Slanje pismena

Danska prihvaća da se obrazac priložen Uredbi popuni na danskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Danska ne želi iskoristiti moguća odstupanja iz članka 9. stavaka 1. i 2.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Izvorna jezična inačica ove stranice danski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Danska prihvaća da se potvrda o dostavi popuni na danskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Za dostavu sudskih pismena iz druge države članice ne plaća se naknada.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Danska prihvaća dostavu pismena putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika u skladu s člankom 13. stavkom 1.

Članak 15. - Izravna dostava

U pravilu sudovi obavljaju dostavu kako je opisano u Zakonu o parničnom postupku [retsplejeloven] i pri tome mogu zatražiti pomoć.

Druga tijela također mogu obaviti dostavu sudskih pismena izravno putem pravosudnog službenika (bez uključivanja suda).

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

U vezi s člankom 19. stavkom 2. danski sud može izreći presudu čak i ako nije primljena potvrda o uručenju ili dostavi, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2.

U vezi s člankom 19. stavkom 4. ako se tuženik nije pojavio na sudu, u Danskoj se zahtjev za preispitivanje predmeta na temelju te odredbe mora podnijeti u roku od godinu dana od presude.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Nordijski sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći u pravosudnim stvarima od 26. travnja 1974. PDF (81 Kb) da

Posljednji put ažurirano: 15/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.