Dostava pismena

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijela za slanje su okružni sudovi (käräjäoikeudet), Trgovački sud (markkinaoikeus), žalbeni sudovi (hovioikeudet), Vrhovni sud (korkein oikeus), Nacionalno tijelo odgovorno za provedbu zakona (ulosottolaitos) i Ministarstvo pravosuđa [oikeusministeriö].

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Mogući načini dostave pismena: pismena se mogu dostaviti poštom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Jezici na kojima se može ispuniti standardni obrazac: finski, švedski i engleski.

Članak 3. - Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Središnje tijelo je Ministarstvo pravosuđa.

Oikeusministeriö [Ministarstvo pravosuđa]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Vlada]

Tel.: +358 (9) 16 06 76 28

Faks: +358 (9) 16 06 75 24

E-pošta: central.authority@om.fi

Pismena se mogu dostaviti poštom, telefaksom ili e-poštom.

Jezici: finski, švedski, engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

Obrazac zahtjeva može biti ispunjen na finskom, švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu s člankom 9. stavkom 3. Finska obavješćuje Komisiju da neće primjenjivati odredbe članka 9. stavaka 1. i 2. Sa stajališta finskog pravnog sustava odredbe tog članka u svojem sadašnjem obliku nemaju važnost te se stoga u Finskoj ne mogu primijeniti u praksi.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Obrazac potvrde može biti ispunjen na finskom, švedskom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Stranom tijelu za slanje ne naplaćuje se naknada za dostavu pismena.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Finska se ne protivi tom načinu dostave.

Članak 15. - Izravna dostava

Finska se ne protivi tom načinu dostave.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Kako Finska ne objavljuje obavijest iz članka 19. stavka 2., finski sudovi ne mogu donijeti presude u predmetima u skladu s člankom 19. stavkom 2. U skladu s time nema potrebe za izjavom iz članka 19. stavka 4.

Posljednji put ažurirano: 18/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.