Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Dostava pismena

Gibraltar

Sadržaj omogućio
Gibraltar

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijelo za slanje pismena je tajnik Vrhovnog suda Gibraltara.

Obavijesti upućene tijelu za slanje pismena trebalo bi poslati na sljedeću adresu:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Vlada Ujedinjene Kraljevine, Odjel za vezu u Gibraltaru za europske poslove)

Foreign and Commonwealth Office (Ministarstvo vanjskih poslova i poslova Commonwealtha)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Telefon: +44 20 7008 1577

Telefaks: +44 20 7008 3629

E-adresa: ukgglu@fco.gov.uk

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Tijelo za zaprimanje pismena je tajnik Vrhovnog suda Gibraltara.

Obavijesti upućene tijelu za zaprimanje pismena trebalo bi poslati na sljedeću adresu:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Vlada Ujedinjene Kraljevine, Odjel za vezu u Gibraltaru za europske poslove)

Foreign and Commonwealth Office (Ministarstvo vanjskih poslova i poslova Commonwealtha)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Telefon: +44 20 7008 1577

Telefaks: +44 20 7008 3629

E-adresa: ukgglu@fco.gov.uk

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pismena se šalju telefaksom i poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac prihvaćat će se na engleskom i francuskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar (Tajnik Vrhovnog suda Gibraltara)

Supreme Court (Vrhovni sud)

Law Courts

277 Main Street

Gibraltar

Telefon: +350 200 78808

Telefaks: +350 200 77118

Službene obavijesti namijenjene tijelu za zaprimanje pismena trebalo bi uputiti tajniku na prethodno navedenu adresu, ali poslati preko:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs (Vlada Ujedinjene Kraljevine, Odjel za vezu u Gibraltaru za europske poslove)

Foreign and Commonwealth Office (Ministarstvo vanjskih poslova i poslova Commonwealtha)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Telefon: +44 20 7008 1577

Telefaks: +44 20 7008 3629

E-adresa: ukgglu@fco.gov.uk

Komunikacija se odvija dopisima, telefaksom, elektroničkom poštom i telefonom, a središnje tijelo odgovorno je za provjeru prijevoda.

Članak 4. - Slanje pismena

Osim standardnih obrazaca zahtjeva na engleskom jeziku Ujedinjena Kraljevina prihvaćat će i obrasce na francuskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Ujedinjena Kraljevina namjerava odstupiti od tih odredaba jer bi se tim člankom samo dodatno otežala primjena njezinih složenih propisa o rokovima i rokovima zastare. Važno je da se datum dostave može sa sigurnošću utvrditi jer se na temelju tog datuma određuje datum od kojeg protiv stranke može biti donesena presuda zbog ogluhe. Ujedinjena Kraljevina smatra da točno značenje te odredbe i njezina predviđena primjena u praksi nisu dovoljno jasne, zbog čega bi se mogla povećati mogućnost zabune. U skladu s tim, smatra da je to pitanje najbolje prepustiti nacionalnom pravu, barem dok ne bude u mogućnosti ocijeniti kako primjena predmetnih odredaba funkcionira u praksi u drugim državama članicama nakon provedbe Uredbe.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Osim potvrda na engleskom jeziku Ujedinjena Kraljevina prihvaćat će i potvrde na francuskom jeziku.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Ujedinjena Kraljevina ne namjerava se protiviti ostvarivanju prava dodijeljenog člankom 13. stavkom 1. na svojem državnom području.

Članak 15. - Izravna dostava

Gibraltar se ne protivi mogućnosti izravne dostave predviđene člankom 15. stavkom 1.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

U skladu s postojećom odredbom Haške konvencije, sudovi u Ujedinjenoj Kraljevini, ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., mogu donijeti presudu ako su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u stavku 2.

Razdoblje nakon donošenja presude tijekom kojeg se može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje predviđen stavkom 4.:

Kad razmatra ukidanje presude donesene zbog ogluhe, sud mora uzeti u obzir je li podnositelj zahtjeva za ukidanje presude taj zahtjev podnio pravodobno.

Posljednji put ažurirano: 08/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.