Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Dostava pismena

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Dostupni načini zaprimanja pismena: poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac se, osim na grčkom, može ispuniti na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Grčko Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Atena, Grčka

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Faks: (0030) 210 7767499

Adresa e-pošte: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Članak 4. - Slanje pismena

Grčka prihvaća obrasce zahtjeva ispunjene na grčkom, francuskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Grčka ne namjerava odstupiti od članka 9. stavaka 1. i 2.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Grčka prihvaća potvrde ispunjene na grčkom, francuskom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Od 1. kolovoza 2013. naknada za dostavu putem javnog tužitelja (eisangeléas) naplaćuje se u fiksnom iznosu od 50 EUR.

Naknade se uplaćuju bankovnom doznakom „Grčkom Ministarstvu pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava” (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton) na sljedeći bankovni račun:

Grčka središnja banka (Trápeza tis Elládos)

Broj računa: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

SWIFT kôd: BNGRGRAA

Kad je riječ o svim zahtjevima za dostavu u skladu s člankom 4. Uredbe, nužno je pridržavati se opisanog postupka. Zahtjevi uz koje nije priložena bankovna potvrda o uplati bit će vraćeni bez obrade.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Grčka se protivi dostavi sudskih i izvansudskih pismena na svojem državom području u skladu sa stavkom 1. tog članka, osim ako se dotična pismena trebaju dostaviti državljanima države članice iz koje pismena potječu.

Članak 15. - Izravna dostava

Grčka nije izrazila nikakvu rezervu u pogledu tog članka.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2., grčki sudovi moraju donijeti presudu.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje iz stavka 4. može se podnijeti u roku od tri godine od donošenja presude.

Posljednji put ažurirano: 02/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.