Dostava pismena

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Dostupni načini zaprimanja pismena: poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac se, osim na grčkom, može ispuniti na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Grčko Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava

(Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton)

Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Atena, Grčka

11527 Aθήνα, Ελλάδα

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Faks: (0030) 210 7767499

Adresa e-pošte: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Članak 4. - Slanje pismena

Grčka prihvaća obrasce zahtjeva ispunjene na grčkom, francuskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Grčka ne namjerava odstupiti od članka 9. stavaka 1. i 2.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Grčka prihvaća potvrde ispunjene na grčkom, francuskom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Od 1. kolovoza 2013. naknada za dostavu putem javnog tužitelja (eisangeléas) naplaćuje se u fiksnom iznosu od 50 EUR.

Naknade se uplaćuju bankovnom doznakom „Grčkom Ministarstvu pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava” (Ypourgeío Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton) na sljedeći bankovni račun:

Grčka središnja banka (Trápeza tis Elládos)

Broj računa: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

SWIFT kôd: BNGRGRAA

Kad je riječ o svim zahtjevima za dostavu u skladu s člankom 4. Uredbe, nužno je pridržavati se opisanog postupka. Zahtjevi uz koje nije priložena bankovna potvrda o uplati bit će vraćeni bez obrade.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Grčka se protivi dostavi sudskih i izvansudskih pismena na svojem državom području u skladu sa stavkom 1. tog članka, osim ako se dotična pismena trebaju dostaviti državljanima države članice iz koje pismena potječu.

Članak 15. - Izravna dostava

Grčka nije izrazila nikakvu rezervu u pogledu tog članka.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2., grčki sudovi moraju donijeti presudu.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje iz stavka 4. može se podnijeti u roku od tri godine od donošenja presude.

Posljednji put ažurirano: 15/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.