Dostava pismena

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Od 15.4.2019. agencija pošiljateljica u Irskoj je Combined Court Office (Zajednički ured suda) u Castlebaru, okrug Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-pošta: serviceofeudocuments@courts.ie

Sve upite u vezi sa zahtjevima za dostavu podnesenima prije 15.4.2019. treba poslati uredu iz kojeg je zahtjev poslan.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Od 15.4.2019. agencija primateljica u Irskoj je Combined Court Office (Zajednički ured suda) u Castlebaru, okrug Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-pošta: serviceofeudocuments@courts.ie.

Sve upite u vezi sa zahtjevima za dostavu podnesenima prije 15.4.2019. treba poslati uredu kojem je zahtjev poslan.

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Mogući načini zaprimanja pismena: pismena se mogu slati poštom ili putem pružatelja usluga kao što je pružatelj usluga ekspresne dostave.

Komunikacija za upravne potrebe može se odvijati i putem elektroničke pošte.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrasci mogu biti ispunjeni na irskom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Irska

Komunikacija sa Središnjim uredom Visokog suda može se odvijati na engleskom ili irskom jeziku putem pošte ili telefaksa na broj +353 (1) 872 56 69. Sa Središnjim uredom Visokog suda moguće je komunicirati i telefonom na broj +353 (1) 888 60 00.

Članak 4. - Slanje pismena

Irska će prihvatiti standardne obrasce zahtjeva ispunjene na irskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Prema nacionalnom pravu Irske odredbe tog stavka ne primjenjuju se.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Irska će prihvatiti potvrde o dostavi na irskom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Ako je zatražena osobna dostava u skladu s člankom 11. stavkom 2., tu će uslugu izvršiti odvjetnički ured, privatni istražitelj ili odvjetnik za honorar koji dogovore stranke, a kreće se obično u rasponu od 70 do 100 EUR.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Irska se tome ne protivi.

Članak 15. - Izravna dostava

Kao alternativu poštanskoj dostavi članak 15. Uredbe br.1 393/2007 omogućuje osobi da obavi izravnu dostavu putem odvjetnika ili dostavljača sudskih poziva.

Odvjetnici se mogu pronaći na

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., sud u Irskoj može donijeti presudu čak i ako nije zaprimljena potvrda o dostavi ako su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u stavku 2.

U odnosu na članak 19. stavak 4., na sudu je da utvrdi je li zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnesen u razumnom roku nakon što je tuženik saznao za presudu.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Ne postoje.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.