Dostava pismena

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Od 15.4.2019. agencija pošiljateljica u Irskoj je Combined Court Office (Zajednički ured suda) u Castlebaru, okrug Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-pošta: serviceofeudocuments@courts.ie

Sve upite u vezi sa zahtjevima za dostavu podnesenima prije 15.4.2019. treba poslati uredu iz kojeg je zahtjev poslan.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Od 15.4.2019. agencija primateljica u Irskoj je Combined Court Office (Zajednički ured suda) u Castlebaru, okrug Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-pošta: serviceofeudocuments@courts.ie.

Sve upite u vezi sa zahtjevima za dostavu podnesenima prije 15.4.2019. treba poslati uredu kojem je zahtjev poslan.

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Mogući načini zaprimanja pismena: pismena se mogu slati poštom ili putem pružatelja usluga kao što je pružatelj usluga ekspresne dostave.

Komunikacija za upravne potrebe može se odvijati i putem elektroničke pošte.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Standardni obrasci mogu biti ispunjeni na irskom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Irska

Komunikacija sa Središnjim uredom Visokog suda može se odvijati na engleskom ili irskom jeziku putem pošte ili telefaksa na broj +353 (1) 872 56 69. Sa Središnjim uredom Visokog suda moguće je komunicirati i telefonom na broj +353 (1) 888 60 00.

Članak 4. - Slanje pismena

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Irska će prihvatiti standardne obrasce zahtjeva ispunjene na irskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Prema nacionalnom pravu Irske odredbe tog stavka ne primjenjuju se.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Irska će prihvatiti potvrde o dostavi na irskom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ako je zatražena osobna dostava u skladu s člankom 11. stavkom 2., tu će uslugu izvršiti odvjetnički ured, privatni istražitelj ili odvjetnik za honorar koji dogovore stranke, a kreće se obično u rasponu od 70 do 100 EUR.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Irska se tome ne protivi.

Članak 15. - Izravna dostava

Kao alternativu poštanskoj dostavi članak 15. Uredbe br.1 393/2007 omogućuje osobi da obavi izravnu dostavu putem odvjetnika ili dostavljača sudskih poziva.

Odvjetnici se mogu pronaći na

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., sud u Irskoj može donijeti presudu čak i ako nije zaprimljena potvrda o dostavi ako su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u stavku 2.

U odnosu na članak 19. stavak 4., na sudu je da utvrdi je li zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnesen u razumnom roku nakon što je tuženik saznao za presudu.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ne postoje.

Posljednji put ažurirano: 17/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.