Dostava pismena

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Dostupni načini primitka pismena: poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac se može ispuniti na jednom od sljedećih jezika: talijanskom, francuskom ili engleskom.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje tijelo je Središnji ured sudskih izvršitelja pri Žalbenom sudu u Rimu.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare, N. 52

I-00192 Rim

Telefon: (39) 06.328361

Telefaks: (39) 06.328367933

Pismena se u Italiji moraju dostaviti poštom te se na isti način vraćaju tijelima za slanje.

Prihvaćeni jezici: talijanski, engleski i francuski.

Članak 4. - Slanje pismena

Osim standardnih obrazaca zahtjeva na talijanskom jeziku Italija prihvaća i obrasce na engleskom ili francuskom.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Nije predviđeno nikakvo odstupanje.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Obrazac se, osim na talijanskom, može ispuniti na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Trenutačno nisu predviđeni troškovi za dostavu pismena iz inozemstva.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Italija se protivi dostavi sudskih pismena osobama koje borave u drugoj državi članici izravno putem diplomatskih ili konzularnih predstavništava (osim ako je riječ o talijanskom državljaninu koji boravi u drugoj državi članici).

Italija se protivi dostavi sudskih pismena osobama koje borave u Italiji putem diplomatskih ili konzularnih predstavništava drugih država članica, osim ako se pismeno dostavlja državljaninu predmetne države članice.

Članak 15. - Izravna dostava

Ništa ne sprečava osobu zainteresiranu za sudski postupak da dostavi sudska pismena izravno putem nadležnih službenika u državi članici primateljici.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Italija ne dostavlja obavijesti iz stavaka 2. i 4.

Posljednji put ažurirano: 28/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.