Dostava pismena

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Svi redovni sudovi u Republici Litvi koji odlučuju o građanskim i trgovačkim stvarima nadležni su za slanje pismena drugim državama u skladu s Uredbom (EZ) br. 1393/2007 i Haškom konvencijom iz 1965.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Tijelo koje je u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 određeno za zaprimanje zahtjeva iz drugih država članica za dostavu pismena je Litavska komora sudskih izvršitelja.

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Sudska i izvansudska pismena mogu se dostaviti poštom i telefaksom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Litva prihvaća obrasce ispunjene na litavskom i engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje tijelo za obavljanje radnji iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 je Ministarstvo pravosuđa Republike Litve.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Litva

Tel.: +370 5 2662984;

Telefaks: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854;

E-pošta: rastine@tm.lt

Članak 4. - Slanje pismena

Jezici koji su u Republici Litvi prihvaćeni za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I. Uredbi su litavski i engleski.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Litavskim zakonodavstvom nisu utvrđeni posebni rokovi za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Jezici koji su u Republici Litvi prihvaćeni za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I. Uredbi su litavski i engleski.

Članak 11. - Troškovi dostave

Republika Litva naplaćuje pristojbu od 110 EUR za dostave iz članka 11. stavka 2. točke (a) Uredbe.

Taj se iznos uplaćuje na račun tijela za zaprimanje, Litavske komore sudskih izvršitelja.

Litavska komora sudskih izvršitelja

Adresa: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Litva

Banka: Luminor Bank AB, bankovna oznaka 40100, SWIFT kod AGBLLT2X, broj računa: LT92 4010 0424 0031 5815, oznaka pravnog subjekta 126198978.

Tel. +370 5 2750067, +370 5 2750068, e-pošta: info@antstoliurumai.lt, http://www.anstoliurumai.lt

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Litavska nadležna tijela izjavljuju da se protive dostavi pismena na svojem državnom području na način opisan u članku 13., osim ako ih je potrebno dostaviti državljaninu države iz koje potječu pismena.

Članak 15. - Izravna dostava

Litavska nadležna tijela izjavljuju da dostava pismena na način opisan u članku 15. nije dopuštena u Litvi.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Litavska nadležna tijela izjavljuju da litavski sudovi mogu izricati presude čak i ako nije primljena potvrda o uručenju ili dostavi pismena ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 19. stavka 2. Uredbe.

Litavska nadležna tijela izjavljuju da sudovi neće prihvaćati zahtjeva za oslobođenje pravnih posljedica isteka roka za ulaganje žalbe protiv presude, kako je navedeno u članku 19. stavku 4. Uredbe, ako su podneseni više od godinu dana nakon datuma presude.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Litva nije sklopila sporazume ili dogovore s drugim državama članicama o daljnjem ubrzanju ili pojednostavnjenju slanja pismena, kako je navedeno u članku 20. stavku 2.

Posljednji put ažurirano: 15/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.