Dostava pismena

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Ured javnog tužitelja

Adresa: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Poštanski broj: VLT1311

Telefon +356 22265000

E-adresa: info@stateadvocate.mt

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Ured javnog tužitelja

Adresa: Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta

Poštanski broj: VLT1311

Telefon +356 22265000

E-adresa: info@stateadvocate.mt

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Načini dostave pismena: izvorna pismena zajedno s Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 1393/2007 i bankovnom potvrdom dostavljaju se poštom; preslike se mogu dostavljati unaprijed faksom i/ili e-poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac može se ispunjavati na engleskom ili malteškom jeziku

Članak 3. - Središnje tijelo

Ured javnog tužitelja

Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli

Valletta VLT1311

Telefon: +356 22265000

E-adresa: info@stateadvocate.mt

Geografska područja nadležnosti: Malta i Gozo

Sredstva koja su na raspolaganju za dostavu i komunikaciju te jezične vještine: engleski jezik.

Članak 4. - Slanje pismena

engleski jezik.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Malta namjerava odstupiti od članka 9. stavka 2. jer njegove odredbe nisu u skladu s malteškim postupovnim pravom.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

engleski jezik.

Članak 11. - Troškovi dostave

Troškovi iz članka 11. stavka 2. Uredbe utvrđeni su u fiksnom iznosu naknade od 50 EUR za svako pismeno koje treba dostaviti.

Naknada se plaća prije dostave. Pismena će se vratiti bez obrade ako zahtjev nije upotpunjen bankovnom potvrdom nakon navedene uplate. Plaćanje naknade izvršava se bankovnim transferom na ime osobe kojoj se novac treba vratiti bez obrade. Plaćanje naknada izvršava se bankovnim transferom uz navođenje bankovnih podataka Ureda javnog tužitelja:

Ime banke: Central Bank of Malta

Račun: AG Office – Receipt of Service Documents

Broj računa: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT kôd: MALTMTMT

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Nije prihvaćeno.

Članak 15. - Izravna dostava

Prihvaćeno je.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Nije moguće jer se traži dokaz o dostavi. Međutim, ako je protiv osobe donesena presuda i ona o tome nije unaprijed obaviještena sudskim pozivom, ona može u roku od tri mjeseca od donošenja presude zahtijevati ponovo suđenje.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Bez komentara.

Posljednji put ažurirano: 04/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.