Dostava pismena

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijela za slanje pismena u Nizozemskoj su svi pravosudni službenici. Tijelo za slanje pismena možete potražiti putem sljedeće poveznice: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Tijela za zaprimanje pismena u Nizozemskoj su svi pravosudni službenici i središnje tijelo. Tijelo za zaprimanje pismena možete potražiti putem sljedeće poveznice: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pravosudni službenici pismena zaprimaju poštom. Ako je uz naziv tijela za zaprimanje pismena u Prilogu naveden broj faksa ili adresa e-pošte, to tijelo zaprima pismena i faksom te e-poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac iz članka 4. stavka 3. Uredbe i potvrda o dostavi iz članka 10. stavka 2. Uredbe mogu se popuniti na engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje je tijelo Kraljevsko strukovno udruženje pravosudnih službenika (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresa:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR HAAG

Nizozemska

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-pošta: kbvg@kbvg.nl

Internetska adresa: http://www.kbvg.nl/

Središnje tijelo može zaprimati/slati pismena poštom, e-poštom ili telefonom na nizozemskom ili engleskom jeziku.

Članak 4. - Slanje pismena

Obrazac iz članka 4. stavka 3. Uredbe i potvrda o dostavi iz članka 10. stavka 2. Uredbe mogu se popuniti na engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Ako se pismeno u Nizozemskoj mora dostaviti u određenom roku, datum koji je potrebno uzeti u obzir kad je riječ o podnositelju zahtjeva utvrđuje se nizozemskim pravom.

Ako se u skladu s pravom države EU-a pismeno mora obraditi u određenom roku, datum koji je potrebno uzeti u obzir kad je riječ o podnositelju zahtjeva utvrđuje se pravom te države.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Obrazac iz članka 4. stavka 3. Uredbe i potvrda o dostavi iz članka 10. stavka 2. Uredbe mogu se popuniti na engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Fiksni je iznos naknade troškova rada pravosudnog službenika ili nadležne osobe prema pravu države članice primateljice 65 EUR.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Nizozemska dopušta mogućnost da države članice bez ikakve prisile dostavljaju sudska pismena osobama s boravištem u Nizozemskoj izravno putem svojeg diplomatskog ili konzularnog osoblja.

Članak 15. - Izravna dostava

U skladu s člankom 15. Uredbe pravosudni službenik može pismena izravno dostavljati osobama s boravištem u Nizozemskoj.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Suci u Nizozemskoj mogu, odstupajući od članka 19. stavka 1., donijeti presudu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2.

Podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka iz članka 19. stavka 4. Uredbe dopušteno je u roku od godine dana od datuma donošenja odluke.

Posljednji put ažurirano: 03/08/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.