Dostava pismena

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Nadležno je tijelo okružni sud (sąd rejonowy) u čijem se okrugu dostavlja pismeno.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pismena se primaju isključivo poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac se može ispuniti na poljskom, engleskom ili njemačkom.

Članak 3. - Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za međunarodnu suradnju i europsko pravo

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Varšava

Tel./faks: +48 22 6280949 01

Jezici: poljski, engleski i njemački.

Članak 4. - Slanje pismena

Jezici na kojima se može ispuniti obrazac iz Priloga I.: poljski, engleski i njemački.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Poljskim pravom nije predviđen rok za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Jezici na kojima se može ispuniti obrazac iz Priloga I.: poljski, engleski i njemački.

Članak 11. - Troškovi dostave

Za dostavu pismena ne naplaćuju se nikakve naknade.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Poljska se protivi tome da na svojem državnom području pismena dostavlja diplomatsko ili konzularno osoblje, osim ako se pismena trebaju dostaviti državljanima države članice iz koje pismena potječu.

Članak 15. - Izravna dostava

Poljska se protivi načinu dostave iz navedenog članka na svojem državnom području.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Zahtjev da se tuženika izuzme od učinaka isteka žalbenog roka podnesen nakon godine dana od datuma izdavanja presude uvažit će se samo u iznimnim okolnostima.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 12/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.