Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Dostava pismena

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Škotska

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijela za slanje pismena su izvršitelji Vrhovnoga građanskog suda. Popis izvršitelja Vrhovnoga građanskog suda može se pronaći na internetskim stranicama Udruženja izvršitelja Vrhovnoga građanskog suda i izvršitelja grofovijskog suda (Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO)): SMASO

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Tijela za zaprimanje pismena su izvršitelji Vrhovnoga građanskog suda. Popis izvršitelja Vrhovnoga građanskog suda može se pronaći na internetskim stranicama Udruženja izvršitelja Vrhovnoga građanskog suda i izvršitelja grofovijskog suda (Society for Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (SMASO)): SMASO

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pismena se šalju telefaksom i poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Engleski jezik.

Članak 3. - Središnje tijelo

Scottish Government (Škotska vlada)

Central Authority & International Law Team (Središnje tijelo i služba za međunarodno pravo)

St Andrew’s House (GW15)

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 131 244 4829

Telefaks: +44 131 244 4848

E-adresa: Finbarr.Lee@gov.scot

Članak 4. - Slanje pismena

Obrasci bi se trebali ispuniti na engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Ujedinjena Kraljevina namjerava odstupiti od tih odredaba jer bi se tim člankom samo dodatno otežala primjena njezinih složenih propisa o rokovima i rokovima zastare. Važno je da se datum dostave može sa sigurnošću utvrditi jer se na temelju tog datuma određuje datum od kojeg protiv stranke može biti donesena presuda zbog ogluhe. Ujedinjena Kraljevina smatra da točno značenje te odredbe i njezina predviđena primjena u praksi nisu dovoljno jasne, zbog čega bi se mogla povećati mogućnost zabune. U skladu s tim, smatra da je to pitanje najbolje prepustiti nacionalnom pravu, barem dok ne bude u mogućnosti ocijeniti kako primjena predmetnih odredaba funkcionira u praksi u drugim državama članicama nakon provedbe Uredbe.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Osim potvrda na engleskom jeziku Ujedinjena Kraljevina prihvaćat će i potvrde na francuskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Troškovi dostave izvršitelja Vrhovnoga građanskog suda: i. 142,51 GBP za osobnu dostavu i ii. 45,40 GBP za dostavu poštom. Radi pojašnjenja, troškovi dostave poštom ne primjenjuju se na dostavu poštom u skladu s člankom 14. Tim će se troškovima dodati i PDV.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Škotska se ne protivi ostvarivanju prava dodijeljenog člankom 13. stavkom 1. na svojem državnom području.

Članak 15. - Izravna dostava

Škotska se ne protivi mogućnosti izravne dostave predviđene člankom 15. stavkom 1.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

U skladu s postojećom odredbom Haške konvencije, sudovi u Škotskoj, ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1., mogu donijeti presudu ako su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u stavku 2.

Razdoblje nakon donošenja presude tijekom kojeg se može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje predviđen stavkom 4.:

Najkasnije jednu godinu od datuma donošenja presude, u skladu s Haškom konvencijom i razdobljem utvrđenim u škotskim sudskim pravilima.

Posljednji put ažurirano: 02/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.