Dostava pismena

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Slovačka nadležna tijela prihvaćaju pisane zahtjeve za dostavu pismena u papirnatom obliku.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

U skladu s člankom 2. stavkom 4. u Slovačkoj se obrazac može ispuniti na slovačkom, češkom i engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Odjel za međunarodno privatno pravo (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovačka

Tel.: (+421) 2 888 91 258

Faks: (+421) 2 888 91 604

E-pošta: civil.inter.coop@justice.sk

Internetske stranice: https://www.justice.gov.sk

Jezici: slovački, češki, engleski, francuski i njemački.

Članak 4. - Slanje pismena

U skladu s člankom 4. u Slovačkoj se obrazac može ispuniti na slovačkom, češkom i engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Slovačka nema obavijesti u pogledu članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 2. jer slovačkim zakonodavstvom, za razliku od navedenih članaka, nije predviđen poseban rok za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

U skladu s člankom 10. u Slovačkoj se obrazac može ispuniti na slovačkom, češkom i engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Pismena najčešće dostavlja sud koji je zaprimio zahtjev. Međutim, u određenim okolnostima sud može dostavu pismena povjeriti sudskom službeniku. Ako je riječ o sudskom izvršitelju (súdny exekútor), za dostavu se naplaćuje fiksna naknada u iznosu od 6,64 EUR za svako pismeno.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Slovačka ne dopušta dostavu sudskih pismena putem diplomatskog ili konzularnog osoblja, osim ako se pismeno dostavlja državljaninu države članice iz koje pismeno potječe.

Članak 15. - Izravna dostava

Slovačkim pravom nije dopuštena izravna dostava sudskih pismena iz inozemstva zainteresiranim stranama u sudskom postupku putem sudskih službenika, dužnosnika ili drugih nadležnih osoba u Slovačkoj.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Slovačka Republika izjavljuje da, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 19. stavka 1., sudac može donijeti odluku i ako nije primio potvrdu o dostavi, ako su ispunjeni svi uvjeti iz navedene odredbe.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Nije primjenjivo

Posljednji put ažurirano: 09/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.