Dostava pismena

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijela za slanje: lokalni sudovi (okrajna sodišča), okružni sudovi (okrožna sodišča), Radni i socijalni sud (delovno in socialno sodišče), Upravni sud (upravno sodišče), viši sudovi (višja sodišča), Vrhovni sud (Vrhovno sodišče), Ustavni sud (Ustavno sodišče) i Državno odvjetništvo (Državno odvetništvo).

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Svi su okružni sudovi tijela za zaprimanje.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Slovenija prihvaća standardne obrasce za zahtjev ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Ministrstvo za pravosodje (Ministarstvo pravosuđa)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 42

Faks: (+386)1369 57 83

Adresa e-pošte: gp.mp@gov.si

Članak 4. - Slanje pismena

Slovenija prihvaća standardne obrasce za zahtjev ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu sa slovenskim zakonodavstvom, ne postoji poseban rok za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Slovenija prihvaća potvrde ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

  • Slovenija dopušta mogućnost dostave putem diplomatskog ili konzularnog osoblja u skladu s uvjetima iz članka 13. stavka 1.
  • Slovenija ne dopušta dostavu sudskih pismena osobama s boravištem u Sloveniji putem diplomatskog ili konzularnog osoblja druge države članice, osim ako se pismeno dostavlja državljaninu države članice iz koje isprava potječe.

Članak 15. - Izravna dostava

Izravna dostava nije predviđena slovenskim zakonodavstvom.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje članak 19. stavak 1. Uredbe, sudac može donijeti odluku i bez primanja potvrde o uručenju ili dostavi, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2. Uredbe.

Zahtjev za povrat može se podnijeti u roku od godinu dana od datuma donošenja sudske odluke.

Posljednji put ažurirano: 15/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.