Dostava pismena

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

NAPOMENA: Uredba Vijeća (EZ) br. 1393/2007 zamijenjena je od 1. srpnja 2022. Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obavijesti dostavljene na temelju nove uredbe mogu se pronaći ovdje.


Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

U Španjolskoj su tijela za slanje službenici raznih sudova (Letrados de la Administración de Justicia).

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

U pogledu načina primitka pismena, premda sudovi imaju IT i telematsku opremu, njihova je upotreba tek u začetku. U budućnosti će se moći upotrebljavati IT alati, ali trenutačno se pismena mogu primati samo poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac može se popuniti na engleskom, francuskom, portugalskom ili španjolskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Španjolska je kao središnje tijelo odredila Glavnu podupravu za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Glavna poduprava za međunarodnu pravosudnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa

C/San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Telefaks: +34 913904457

Trenutačno se pismena mogu primati samo poštom.

Prihvaćeni jezici: španjolski, francuski i engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

U Španjolskoj se, osim na španjolskom, obrazac zahtjeva (standardni obrazac) može popuniti na engleskom, francuskom i portugalskom.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Rokovi su različiti i ovise o vrsti dostavljenog pismena, vrsti postupka ili njegovoj fazi.

U načelu se kreću od tri do pet dana,

a primjenjuju se odredbe mjerodavnih postupovnih pravila.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

U Španjolskoj se, osim na španjolskom, potvrde o dostavi prihvaćaju na engleskom, francuskom i portugalskom.

Članak 11. - Troškovi dostave

Troškovi dostave propisani su mjerodavnim španjolskim pravom, premda trenutačno nisu utvrđeni konkretni iznosi.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Španjolska se protivi dostavi pismena iz drugih država članica na svojem državnom području koja se vrši konzularnim ili diplomatskim kanalima, osim ako je pismeno upućeno državljaninu te druge države članice (država članica podrijetla).

Članak 15. - Izravna dostava

Taj način dostave nije predviđen španjolskim pravom pa nije ni dopušten.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

U Španjolskoj suci mogu ukinuti obustavu postupka i donijeti presudu, bez obzira na odredbe članka 19. stavka 1., ako su ispunjeni svi zahtjevi iz članka 19. stavka 2.

U pogledu ovlasti suca za prihvaćanje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje, Španjolska je navela da ti zahtjevi nisu dopušteni ako su podneseni više od jedne godine nakon datuma presude.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Informacije nisu dostupne

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.