Iratok kézbesítése

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A bírósági idézések külföldi kézbesítése esetén az áttevő intézmény az ügyben eljáró bíróság.

A bíróságon kívüli iratok külföldi kézbesítése esetén az áttevő intézmény a kézbesítést kérő természetes vagy jogi személy aktuális vagy állandó lakcíme, illetve székhelye szerinti kerületi bíróság (rayonen sad); közjegyző által hitelesített iratok esetében pedig a közjegyző tevékenységi területén illetékes kerületi bíróság (rayonen sad) .

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Az átvevő intézmény a Bolgár Köztársaságban az a kerületi bíróság (rayonen sad), amelynek illetékességi területén az iratokat kézbesíteni kell.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

A kézbesítés iránti kérelmeket és a csatolt kézbesítendő iratokat postai úton lehet benyújtani a kerületi bírósághoz.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A kerületi bíróságok a formanyomtatványokat bolgár, angol, vagy francia nyelven kitöltve fogadják el.

3. cikk - Központi szerv

A központi hatóság az Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Igazságügyi Együttműködési és Európai Ügyek Főosztálya

Telefon: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

e-mail: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofia

4. cikk - Az iratok továbbítása

Az iratok továbbítása iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványt bolgár, angol, vagy francia nyelven lehet kitölteni.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A bolgár jogszabályok nem írnak elő az iratok kézbesítésére vonatkozó határidőt.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A Bolgár Köztársaságban a kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata bolgár, angol vagy francia nyelvű lehet.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A bolgár jogszabályok a szokásos módon kézbesített iratok vonatkozásában csak különleges esetekben írnak elő kézbesítési díjat. A különleges kézbesítési módok esetében alkalmazandó állandó díjat a bírósági magánvégrehajtókról szóló törvény mellékleteként megtalálható díjak és költségek jegyzéke tartalmazza.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

A 13. cikk (2) bekezdésének megfelelően a Bolgár Köztársaság kijelenti, hogy területén csak akkor engedélyezi a 13. cikk (1) bekezdése szerinti iratkézbesítést, ha a címzett az irat származási helye szerinti tagállam állampolgára (a polgári perrendtartás 608. cikke).

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A 15. cikkben meghatározott közvetlen kézbesítést a bolgár jogszabályok nem engedélyezik (A polgári eljárásrend perrendtartás 613. cikke).

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A Bolgár Köztársaság kijelenti, hogy nem kíván élni a 19. cikk (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel.

A 19. cikk (4) bekezdése szerinti kérelmet a bírósági határozat meghozatalától számított egy éven belül lehet benyújtani.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

A Bolgár Köztársaság nem tart hatályban és nem kötött a Rendelettel összeegyeztethető más egyezményt az irattovábbítás meggyorsítása vagy egyszerűsítése céljából.

Utolsó frissítés: 18/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.