Iratok kézbesítése

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

2. cikk (1)bekezdés

Horvátországban az iratok külföldi kézbesítése vonatkozásában hatáskörrel rendelkező áttevő intézmények az alábbiak:

– bírósági dokumentum esetén a kézbesítésre köteles bíróság;

– nem bírósági iratok esetén az a városi bíróság (općinski sud), amelynek illetékességi területén annak a személynek, akinek részére az iratokat kézbesíteni kell, a lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye található;

– közjegyző által hitelesített vagy kiadott dokumentum esetén az a városi bíróság, amelynek illetékességi területén a közjegyzői iroda található.

Az áttevő intézmények a városi bíróságok, a megyei bíróságok (županijski sudovi), a kereskedelmi bíróságok (trgovački sudovi), a Legfelsőbb Kereskedelmi Bíróság (Visoki trgovački sud) és a Legfelsőbb Bíróság (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

A Legfelsőbb Bíróság elnöke dönthet úgy, hogy a kézbesítési feladatok ellátására irányuló hatáskört egy vagy több megyei bíróság területén működő egy vagy több városi bíróságra korlátozza.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

2. cikk (2)bekezdés

A Horvát Köztársaságban az átvevő intézmények az alábbiak:

– az a városi bíróság, amelynek illetékességi területén a bírósági adatbázis szerint az iratokat kézbesíteni kell.

A Legfelsőbb Bíróság elnöke dönthet úgy, hogy a kézbesítési feladatok ellátására irányuló hatáskört egy vagy több megyei bíróság területén működő egy vagy több városi bíróságra korlátozza.

A bírósági adatbázis tartalmazza az egyes városi bíróságok illetékességi területét.

Az adatbázis tartalmazza a helységnevek listáját ábécé sorrendben, irányítószámmal együtt.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

– 2. cikk (4) bekezdés c) pont

A Horvát Köztársaságban lehetőség van az iratok postai úton történő átvételére.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

– 2. cikk (4) bekezdés d) pont

Horvátország a formanyomtatványt horvát nyelven kitöltve fogadja el.

3. cikk - Központi szerv

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az a) az áttevő intézmények tájékoztatásáért; b) a kézbesítendő iratok továbbítása során felmerülő nehézségekre megoldások kereséséért; c) kivételes esetekben az áttevő intézmény kérésére a kézbesítési kérelemnek az illetékes átvevő intézményhez történő továbbításáért felelős központi szerv:

a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49.
tel.: +385 1 371 40 00
fax: +385 1 371 45 07
web: http://www.mprh.hr

4. cikk - Az iratok továbbítása

Horvátország a formanyomtatványt horvát nyelven kitöltve fogadja el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A horvát jogszabályok nem írnak elő határidőt az iratok kézbesítésére.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Horvátország a kézbesítési igazolást horvát nyelven fogadja el.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A Horvát Köztársaságban nem vonatkozik egységes díjszabás a kézbesítési költségek fedezésére.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

a) A Horvát Köztársaság nem ellenzi az iratoknak közvetlenül diplomáciai vagy konzuli képviseletein keresztül történő kézbesítését, feltéve, hogy a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek;

b) A Horvát Köztársaság saját területén ellenzi a tagállami bíróságoktól származó iratok olyan fél részére történő kézbesítését, akinek lakóhelye Horvátországban van, kivéve, ha az iratok az áttevő tagállam állampolgára részére kézbesítendők (13. cikk (2) bekezdés).

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A horvát jogszabályok nem teszik lehetővé a közvetlen kézbesítést.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

a) A horvát bíróságok akkor hozhatnak határozatot, ha a 19. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.

b) A mentesítésre irányuló kérelemnek nem lehet helyt adni, ha azt az ítélethozatalt követő egy éven túl nyújtották be.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Megállapodások vagy egyezségek, amelyeknek a tagállamok a rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételekkel részes felei:

– a Horvát Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között 1994. február 7-én létrejött megállapodás a polgári és büntető ügyekben nyújtott jogsegélyről.

Utolsó frissítés: 06/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.