Iratok kézbesítése

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Ciprus

Telefonszám: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Ciprus

Telefonszám: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Postai út, fax, e-mail

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Görög és angol

3. cikk - Központi szerv

Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Ciprus

Telefonszám: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

4. cikk - Az iratok továbbítása

A belföldi kézbesítési eljárás céljából az áttevő hatóságnak az I. melléklet szerinti formanyomtatványt két példányban kell benyújtania, és a másodpéldányt a KÉZBESÍTÉS CÉLJÁBÓL, illetve VISSZAKÜLDÉS CÉLJÁBÓL megjelöléssel kell ellátnia.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A ciprusi jog nem határoz meg olyan konkrét időtartamot, amelyen belül a dokumentumokat kézbesíteni kell.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Angol

11. cikk - A kézbesítés költsége

Valamennyi dokumentum esetében 21 EUR.

A díjat banki átutalással az Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium alábbi bankszámlájára kell befizetni:

Számlaszám: 6001017 – Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift kód: CΒCΥCΥ2Ν

Bármely iratkézbesítést a fent leírt módon kell kérelmezni. A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, és ahhoz csatolni kell az összeg beérkezésére vonatkozó banki igazolást. Ennek hiányában a kérelem intézkedés tétele nélkül visszaküldésre kerül.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Ciprus az ilyen kézbesítést nem ellenzi.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A ciprusi jog megengedi a közvetlen kézbesítést.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Amennyiben a kérelmező ezt kéri, a bíróság határozatot hozhat, feltéve, hogy a 19. cikkben foglalt összes feltétel teljesül.

A jogkövetkezmények alóli mentesítésre irányuló kérelmet egy éven belül lehet benyújtani, de ennek az alperes által a határozatról való tudomásszerzést követő észszerű időn belül kell történnie.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nem alkalmazandó

Utolsó frissítés: 12/07/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.