Iratok kézbesítése

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Bíróságok, végrehajtók, ügyészségek

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratok fogadására alkalmas eszközök:

  • engedélyezett postai szolgálat,
  • telefax,
  • vagy e-mail.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatvány cseh, szlovák, vagy angol nyelven tölthető ki.

3. cikk - Központi szerv

Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Osztály (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Prága 2

Telefon: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

4. cikk - Az iratok továbbítása

A Cseh Köztársaság a cseh mellett a szlovák vagy az angol nyelvet is elfogadja a formanyomtatvány kitöltése céljából.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A Cseh Köztársaságban nincsenek az iratkézbesítésre vonatkozóan előírt határidők.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A Cseh Köztársaság a cseh mellett a szlovák vagy az angol nyelvet is elfogadja a kézbesítési igazolás kiállítása céljából.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A kézbesítés a Cseh Köztársaságban díjtalan.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

A Cseh Köztársaság kijelenti, hogy nem ellenzi ilyen szolgáltatás nyújtását a területén.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A Cseh Köztársaság kijelenti, hogy nem engedélyezi ilyen szolgáltatás nyújtását a területén.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

19. cikk (2) bekezdés

A 19. cikk (2) bekezdésében foglaltak ellenére a Cseh Köztársaság bíróságai a kézbesítésről vagy az átvételről szóló igazolás hiányában is hozhatnak ítéletet, ha a 19. cikk (2) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesül.

19. cikk (4) bekezdés

A Cseh Köztársaságban nincs ilyen határidő előírva.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Az alábbi szerződéseket kell a Bizottság részére megküldeni:

  • A Cseh Köztársaság és Lengyelország között hatályban lévő, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság között 1987. december 21-én Varsóban aláírt, a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családi jogi, munkajogi és büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról szóló szerződés (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • A Cseh Köztársaság és Magyarország között hatályban lévő, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között 1989. március 28-án Bratislavában aláírt, a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családi jogi, munkajogi és büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról szóló szerződés (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • A Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között 1992. október 29-én Prágában aláírt, az igazságügyi hatóságok által nyújtott jogsegélyről, valamint a polgári és büntetőügyekre vonatkozó egyes jogi kapcsolatok szabályozásáról szóló szerződés (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • A Cseh Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között 1954. március 1-jén aláírt, a polgári eljárásról szóló hágai egyezmény szerinti jogsegélynyújtás további könnyítéséről, az 1965. november 15-én aláírt, a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldre történő kézbesítéséről, valamint az 1970. március 18-án aláírt, a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló szerződés (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
Utolsó frissítés: 12/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.