Iratok kézbesítése

Dánia

Tartalomszolgáltató:
Dánia

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A bíróságok az áttevő intézmények:

Danmarks domstoles enhed for udlandsforkyndelse [Dánia bíróságainak külszolgálati egysége]

c/o Retten på Frederiksberg

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

Tel.: +45 99 68 50 70

E-mail: udlandsforkyndelse@domstol.dk

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Az igazságügyi minisztérium az átvevő intézmény.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

DK Denmark

Tel.: +45 72 26 84 00

Fax: 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratokat postán, faxon, vagy elektronikus levélben lehet megküldeni, feltéve, hogy a megküldött irat teljes mértékben megegyezik a kézbesített irattal, és az irat minden részlete egyértelműen olvasható.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Dánia lehetővé teszi a rendelet függelékében csatolt formanyomtatvány dán, angol vagy francia nyelven történő kitöltését.

3. cikk - Központi szerv

A központi hatóság az igazságügyi minisztérium.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

Tel.: +45 7226 8400

Fax: +45 3393 3510

E-mail: jm@jm.dk

Az iratokat postán, faxon, vagy elektronikus levélben lehet megküldeni, feltéve, hogy a megküldött irat teljes mértékben megegyezik a kézbesített irattal, és az irat minden részlete egyértelműen olvasható.

Dánia lehetővé teszi a rendelet függelékében csatolt formanyomtatvány dán, angol vagy francia nyelven történő kitöltését.

4. cikk - Az iratok továbbítása

Dánia lehetővé teszi a rendelet függelékében csatolt formanyomtatvány dán, angol vagy francia nyelven történő kitöltését.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Dánia nem kíván élni a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében említett lehetséges derogációkkal.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata dán nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Dánia lehetővé teszi a kézbesítési igazolás dán, angol vagy francia nyelven történő kitöltését.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A más tagállamból származó igazságügyi iratok kézbesítését nem terheli díj.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Dánia lehetővé teszi az iratok diplomáciai vagy konzuli kézbesítését a 13. cikk (1) bekezdésével összhangban.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Főszabályként a bíróságok az igazságszolgáltatásról szóló törvényben [retsplejeloven] leírtak szerint kézbesíthetnek maguk, vagy segítséget kérhetnek ehhez.

Egyéb hatóságok szintén alkalmazhatják a bírósági végrehajtó általi közvetlen kézbesítést (a bíróságok közreműködése nélkül).

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben, a dán bíróságok ítéletet hozhatnak akkor is, ha a kézbesítés vagy átadás igazolását nem kapták kézhez, feltéve, hogy a rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.

A rendelet 19. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben, abban az esetben, ha a terhelt nem jelenik meg személyesen, az ügy felülvizsgálata iránti kérelmet e rendelkezés értelmében az említett ítélet keltétől számított egy éven belül kell benyújtani.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

A skandináv országok között létrejött, az igazságügyi ügyekben nyújtott kölcsönös jogsegélyről szóló, 1974. április 26-i megállapodás PDF (81 Kb) da

Utolsó frissítés: 18/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.