Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Iratok kézbesítése

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Egyesült Királyság

Anglia és Wales

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A továbbító hivatal a High Court – Queens Bench – Külföldi eljárások részlege

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A fogadó hivatal a High Court – Queens Bench – Külföldi eljárások részlege

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratok továbbítására faxon és postai úton kerül sor.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatvány angol és francia nyelven fogadható el.

3. cikk - Központi szerv

Senior Master

A külföldi eljárások részlegének (Foreign Process Section) figyelmébe

Room E16

Királyi Bíróságok

Strand

London WC2A 2LL

Egyesült Királyság

Telefonszám:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Weboldal: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

A kommunikáció postai úton, faxon, e-mailen és telefonon zajlik, és a központi szerv felelős a fordítások ellenőrzéséért.

4. cikk - Az iratok továbbítása

Az angol mellett az Egyesült Királyság a franciául kitöltött, a kérelmek továbbítására szolgáló formanyomtatványokat fogadja el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Az Egyesült Királyság azon az alapon szándékozik eltérni ezektől a rendelkezésektől, hogy a határidőkre és elévülési időszakokra vonatkozó jogszabályainak összetettségét ez a cikk csak súlyosbítaná. Fontos, hogy a kézbesítés dátuma teljes bizonyossággal megállapítható legyen, mivel az meghatározza azt az időpontot, amelytől számítva a felek mulasztási ítéletet kérhetnek. Az Egyesült Királyság nem véli úgy, hogy e rendelkezés pontos jelentése és annak tervezett gyakorlati működése kellően egyértelmű; ezért az növelheti a félreértés lehetőségét. Ennek megfelelően úgy véli, hogy ezt a kérdést célszerű a nemzeti jogra hagyni, legalább addig, amíg lehetősége nem nyílt arra, hogy a rendelet végrehajtását követően értékelje, hogyan működik ez más tagállamokban a gyakorlatban.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Az angol mellett az Egyesült Királyság a franciául kitöltött igazolásokat fogadja el.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A kézbesítésre nem számítunk fel díjat.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Az Egyesült Királyság nem kívánja ellenezni a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőség alkalmazását a területén.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Anglia és Wales ellenzi a 15. cikk (1) bekezdésében foglalt közvetlen kézbesítés lehetőségét.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A hágai egyezmény meglévő rendelkezésével összhangban az Egyesült Királyság bíróságai az (1) bekezdés sérelme nélkül akkor hozhatnak ítéletet, ha a (2) bekezdésben foglalt valamennyi feltétel teljesül.

Az ítélet meghozatalát követő időtartam, amelyen belül a (4) bekezdésben meghatározott, jogorvoslatra irányuló kérelmet el lehet bírálni:

A mulasztási ítélet hatályon kívül helyezésének vizsgálata esetén a bíróságnak tekintettel kell lennie arra, hogy az ítélet hatályon kívül helyezését kérelmező személy az erre irányuló kérelmét haladéktalanul benyújtotta-e.

Utolsó frissítés: 29/11/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.