Iratok kézbesítése

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Észtország

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Iratok fogadására a következő kommunikációs eszközök állnak rendelkezésre: postai út, faxon történő továbbítás és elektronikus továbbítás a polgári perrendtartásban foglalt feltételeknek megfelelően.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Az észt vagy az angol nyelv használható.

3. cikk - Központi szerv

Észtországban a központi szerv az Igazságügyi Minisztérium.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Észtország

Telefon: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

4. cikk - Az iratok továbbítása

A rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikkének (2) bekezdése értelmében Észtországban az észt vagy angol nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogadják el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Az észt jog nem ír elő ilyen különös határidőt.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikkének (2) bekezdése értelmében Észtországban az észt vagy angol nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogadják el.

11. cikk - A kézbesítés költsége

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az iratok kézbesítése főszabály szerint díjtalan.

Ha az eljárási iratok kézbesítése végrehajtó útján történik, az iratkézbesítésért 40 EUR összegű díjat kell fizetni, amennyiben az iratok a címzett vagy annak képviselője részére kézbesíthetőek voltak:

1) a népesség-nyilvántartásba bejegyzett lakcím vagy távközlési adatok alapján, vagy az alábbi formátumú e-mail-címen: personal ID code@eesti.ee;

2) az egyéni vállalkozók és jogi személyek észtországi nyilvántartásába bejegyzett lakcím, vagy az e nyilvántartás információs rendszerében szereplő távközlési adatok alapján.

A fent említett eseteken kívül az eljárási iratok végrehajtó által történő kézbesítésének díja 70 EUR. Ha a kézbesítendő iratok címzettjének törvényi kötelezettsége volt, hogy a lakcímét vagy távközlési adatait a népesség-nyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók és jogi személyek észtországi nyilvántartásába való felvétel céljából bejelentse, de ennek a kötelezettségének nem tett eleget, vagy a bejelentett adatok elavultak vagy bármely okból helytelenek, és emiatt ezek alapján az eljárási iratokat lehetetlen volt kézbesíteni, a fent említett 70 EUR díjból – a végrehajtó díját megállapító határozattal összhangban – 35 EUR összeget a hivatalos kézbesítést kérő személynek, 35 EUR-t pedig annak a személynek kell megfizetnie, akinek a részére az iratokat kézbesíteni kellett volna.

Ha az eljárási irat kézbesítése annak ellenére sikertelen volt, hogy a végrehajtó az észszerűség határain belül minden lehetséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az irat a törvényben előírt eljárásnak megfelelően kézbesítésre kerüljön, a végrehajtó – a díját megállapító és az irat kézbesítése céljából általa megtett intézkedéseket ismertető kézbesítési értesítést tartalmazó határozat kibocsátásával – 40 EUR összegű díj követelésére jogosult.

A végrehajtó nem jogosult a díjra, amennyiben nem tett meg minden, az észszerűség határain belül lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy az iratok a törvényben előírt eljárásnak megfelelően, a bíróság által megállapított határidőn belül kézbesítésre kerüljenek, és ha a kézbesítés sikertelen volt.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

A rendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében az iratok más tagállam észtországi diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül csak abban az esetben kézbesíthetők, ha a keletkezésük helye szerinti tagállam állampolgárai részére kell azokat kézbesíteni.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A rendelet 15. cikke szerinti kézbesítési módra Észtországban nincs lehetőség.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Az észt bíróságok a rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén akkor is jogosultak határozathozatalra, ha az eljárási irat alperes részére történt kézbesítéséről nem kaptak igazolást. A rendelet 19. cikke (4) bekezdésének harmadik mondata értelmében a jogorvoslati határidő elmulasztásának következményei alóli mentesítésre irányuló kérelmet az adott ügyben folytatott eljárást befejező határozat meghozatalától számított egy éven belül lehet a bírósághoz benyújtani.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Megállapodás Észtország és Lengyelország között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, munkajogi és büntetőügyekben;

Megállapodás a Lett Köztársaság, az Észt Köztársaság és a Litván Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról.

Utolsó frissítés: 29/03/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.