Iratok kézbesítése

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Iratok fogadására a következő kommunikációs eszközök állnak rendelkezésre: postai út, faxon történő továbbítás és elektronikus továbbítás a polgári perrendtartásban foglalt feltételeknek megfelelően.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Az észt vagy az angol nyelv használható.

3. cikk - Központi szerv

Észtországban a központi szerv az Igazságügyi Minisztérium.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Észtország

Telefon: +372 620 8183

Fax: +372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

4. cikk - Az iratok továbbítása

A rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikkének (2) bekezdése értelmében Észtországban az észt vagy angol nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogadják el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Az észt jog nem ír elő ilyen különös határidőt.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A rendelet 4. cikkének (3) bekezdése és 10. cikkének (2) bekezdése értelmében Észtországban az észt vagy angol nyelven kitöltött formanyomtatványokat fogadják el.

11. cikk - A kézbesítés költsége

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

Az iratok kézbesítése főszabály szerint díjtalan.

Ha az eljárási iratok kézbesítése végrehajtó útján történik, az iratkézbesítésért 40 EUR összegű díjat kell fizetni, amennyiben az iratok a címzett vagy annak képviselője részére kézbesíthetőek voltak:

1) a népesség-nyilvántartásba bejegyzett lakcím vagy távközlési adatok alapján, vagy az alábbi formátumú e-mail-címen: personal ID code@eesti.ee;

2) az egyéni vállalkozók és jogi személyek észtországi nyilvántartásába bejegyzett lakcím, vagy az e nyilvántartás információs rendszerében szereplő távközlési adatok alapján.

A fent említett eseteken kívül az eljárási iratok végrehajtó által történő kézbesítésének díja 70 EUR. Ha a kézbesítendő iratok címzettjének törvényi kötelezettsége volt, hogy a lakcímét vagy távközlési adatait a népesség-nyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók és jogi személyek észtországi nyilvántartásába való felvétel céljából bejelentse, de ennek a kötelezettségének nem tett eleget, vagy a bejelentett adatok elavultak vagy bármely okból helytelenek, és emiatt ezek alapján az eljárási iratokat lehetetlen volt kézbesíteni, a fent említett 70 EUR díjból – a végrehajtó díját megállapító határozattal összhangban – 35 EUR összeget a hivatalos kézbesítést kérő személynek, 35 EUR-t pedig annak a személynek kell megfizetnie, akinek a részére az iratokat kézbesíteni kellett volna.

Ha az eljárási irat kézbesítése annak ellenére sikertelen volt, hogy a végrehajtó az észszerűség határain belül minden lehetséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az irat a törvényben előírt eljárásnak megfelelően kézbesítésre kerüljön, a végrehajtó – a díját megállapító és az irat kézbesítése céljából általa megtett intézkedéseket ismertető kézbesítési értesítést tartalmazó határozat kibocsátásával – 40 EUR összegű díj követelésére jogosult.

A végrehajtó nem jogosult a díjra, amennyiben nem tett meg minden, az észszerűség határain belül lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy az iratok a törvényben előírt eljárásnak megfelelően, a bíróság által megállapított határidőn belül kézbesítésre kerüljenek, és ha a kézbesítés sikertelen volt.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

A rendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében az iratok más tagállam észtországi diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül csak abban az esetben kézbesíthetők, ha a keletkezésük helye szerinti tagállam állampolgárai részére kell azokat kézbesíteni.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A rendelet 15. cikke szerinti kézbesítési módra Észtországban nincs lehetőség.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Az észt bíróságok a rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén akkor is jogosultak határozathozatalra, ha az eljárási irat alperes részére történt kézbesítéséről nem kaptak igazolást. A rendelet 19. cikke (4) bekezdésének harmadik mondata értelmében a jogorvoslati határidő elmulasztásának következményei alóli mentesítésre irányuló kérelmet az adott ügyben folytatott eljárást befejező határozat meghozatalától számított egy éven belül lehet a bírósághoz benyújtani.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Megállapodás Észtország és Lengyelország között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, munkajogi és büntetőügyekben;

Megállapodás a Lett Köztársaság, az Észt Köztársaság és a Litván Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról.

Utolsó frissítés: 18/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.