Iratok kézbesítése

Franciaország

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

Franciaországban az áttevő intézmények a bírósági végrehajtók (huissiers de justice) és a bíróságok hivatalai (greffes des tribunaux).

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

Franciaországban átvevő intézményként kizárólag a bírósági végrehajtók működhetnek.

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratok átvételének rendelkezésre álló módjai: postai út.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Franciaország az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez a francián kívül az alábbi nyelvek valamelyikét fogadja el: Angol, német, olasz, spanyol.

3. cikk - Központi szerv

A központi szerv a kölcsönös jogsegélyért, a nemzetközi magánjogért és az uniós jogért felelős osztály (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE).

Cím:

Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Polgári és Igazságügyi Igazgatóság)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefonszám: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Nyelvismeret: francia és angol.

4. cikk - Az iratok továbbítása

Franciaország az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez a francián kívül az alábbi nyelvek valamelyikét fogadja el: Angol, német, olasz, spanyol.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Franciaország közli, hogy nemzeti joga értelmében valamennyi iratot a 8. cikk (3) bekezdésének és a 9. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseiben meghatározott határidőn belül kell kézbesíteni.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Franciaország a kézbesítési igazolás kitöltéséhez vagy a kézbesített irat másolatának nyelveként a francián kívül az alábbi nyelvek valamelyikét fogadja el: Angol, német, olasz, spanyol.

11. cikk - A kézbesítés költsége

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

A bírósági végrehajtó eljárásának egységes díja 48,75 EUR (a 2016. február 26-i rendelet szerint). Az iratok átadását a kapcsolódó kifizetésnek kell kísérnie, kivéve, ha a kérelmezőt költségmentesség illeti meg.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Franciaország ellenzi saját területén annak lehetőségét, hogy másik tagállam francia felségterületen diplomáciai vagy konzuli képviseletein keresztül bírósági iratokat kézbesítsen, kivéve, ha az irat címzettje az áttevő tagállam állampolgára.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Franciaország nem ellenzi a 15. cikk (1) bekezdésében foglalt közvetlen kézbesítés lehetőségét.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Az (1) bekezdés rendelkezései ellenére a francia bíró határozatot hozhat, amennyiben a (2) bekezdésben foglalt valamennyi feltétel teljesül.

A (4) bekezdésben említett, mentesítésre irányuló kérelem a határozat keltétől számított legfeljebb egy éven belül nyújtható be.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

A polgári eljárásról szóló 1954. március 1‑jei egyezmény

A polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló 1965. november 15-i egyezmény

A Francia Köztársaság és Németország által 1961. május 6-án aláírt megállapodás a polgári eljárásról szóló 1954. március 1‑jei Hágai Egyezmény alkalmazásának elősegítéséről

Az 1960. augusztus 23-i és 30-i levélváltással módosított 1956. március 1-jei egyezmény a Franciaország és Belgium között a polgári és kereskedelmi ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről

A Francia Köztársaság kormánya és a Lengyel Népköztársaság kormánya közötti 1976. április 5-i megállapodás a polgári eljárásról szóló 1954. március 1-jei Hágai Egyezmény alkalmazásának elősegítéséről

1922. február 2-i egyezmény a Franciaországban és az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező személyek közötti eljárások alakiságainak megkönnyítéséről

A Francia Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság által 1969. október 29-én Belgrádban aláírt megállapodás a polgári eljárásról szóló 1954. március 1‑jei Hágai Egyezmény alkalmazásának elősegítéséről

A Francia Köztársaság és a Román Szocialista Köztársaság által 1974. november 5-én Párizsban megkötött egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben nyújtott jogsegélyről

A polgári eljárásról szóló 1954. március 1-jei Hágai Egyezményhez csatolt, a Francia Köztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1979. február 27-én Bécsben megkötött kiegészítő egyezmény a kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről

A Francia Köztársaság és a Magyar Népköztársaság által 1980. július 31-én Budapesten megkötött egyezmény nyújtott jogsegélyről és a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról polgári és a családjogi ügyekben

A Francia Köztársaság kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánya által 1984. május 10-én megkötött egyezmény a jogsegélyről és a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról polgári, családjogi és kereskedelmi ügyekben

A Francia Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya által 1989. január 18-án Szófiában megkötött egyezmény a polgári ügyekben nyújtott jogsegélyről

Utolsó frissítés: 18/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.