Iratok kézbesítése

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Bírósági iratok estében az áttevő intézmény az adott kézbesítést foganatosító bíróság (a polgári perrendtartás 1069. §-a (1) bekezdésének 1. pontja).

Bíróságon kívüli iratok estében az áttevő intézmény az a helyi bíróság (Amtsgericht), amelynek illetékességi területén a kézbesítést foganatosító személy állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye van; közjegyzői okiratok esetben az a helyi bíróság is, amelynek illetékességi területén az okiratot készítő közjegyző hivatala található; jogi személyek esetében azok székhelye irányadó az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely helyett; a tartományi kormány rendeletben több helyi bíróság illetékességi területére kiterjedően egy adott helyi bíróságra ruházhatja az áttevő intézmény feladatait (a polgári perrendtartás 1069. §-a (1) bekezdésének 1. pontja).

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A Németországi Szövetségi Köztársaságban történő kézbesítések esetén az 1393/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti német átvevő intézmény hatáskörével az a helyi bíróság rendelkezik, amelynek illetékességi területén az iratot kézbesíteni kell. A tartományi kormány rendeletben több helyi bíróság illetékességi területére kiterjedően egy adott helyi bíróságra ruházhatja az átvevő intézmény feladatait.

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

A következő kommunikációs lehetőségek állnak rendelkezésre:

– Dokumentumok fogadására és küldésére: posta és futárszolgálat, telefax,

– informális közlemények esetében: telefon és e-mail.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatványt német vagy angol nyelven lehet kitölteni.

3. cikk - Központi szerv

A központi hatóság feladatait valamennyi német tartományban egy, a tartományi kormány által kijelölt hatóság látja el. Ez általában a tartományi igazságügyi hatóság, vagy az adott szövetségi tartomány legfelsőbb bírósága (Oberlandesgericht).

A postai cím elsősorban – amennyiben rendelkezésre áll – az épület levelezési címe, egyébként – adott esetben kiegészítésként – a postafiókcím.

Sürgős küldemények és csomagküldés (a kis csomagokat is beleértve) esetén csak a hivatal épületének postacímét kell használni.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

4. cikk - Az iratok továbbítása

Az I. melléklet szerinti formanyomtatványt (kérelem) német vagy angol nyelven lehet kitölteni.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A kérelmező szempontjából – amely az egyedüli szempont a 8. cikk (3) bekezdésének és a 9. cikk (2) bekezdésének keretében – a német jog szerint a kézbesítés pontos napjának ritkán van a határidők számítása szempontjából jelentősége, mivel főszabály szerint elegendő, ha az irat a bírósághoz határidőn belül megérkezik, és a kézbesítésre csak közvetlenül ezután kerül sor (a ZPO 167. §-a). Ha a konkrét esetben a pontos kézbesítési időpontnak jelentősége van, a polgári perrendtartás 222. §-ának (2) bekezdése, valamint a polgári törvénykönyv 187. és azt követő §-ai együttesen alkalmazandók.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Az I. melléklet szerinti formanyomtatványt (igazolás) német vagy angol nyelven lehet kitölteni.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A 11. cikk (2) bekezdésében említett költségek mértéke rendes körülmények között legfeljebb 20,50 EUR-ig terjedhet. Számításuk a bírósági költségek megállapításáról szóló jogszabályok alapján történik, az igényelt kézbesítés típusának megfelelően.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

A Németországi Szövetségi Köztársaság felségterületén a 13. cikk (1) bekezdésének értelmében történő, diplomáciai vagy konzuli képviselet általi kézbesítés nem engedélyezett, kivéve, ha az irat az áttevő tagállam állampolgára részére kézbesítendő.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A 15. cikk értelmében a Németországi Szövetségi Köztársaság felségterületén csak olyan iratok kézbesíthetők, amelyek tekintetében a német polgári perrendtartás is kifejezetten engedélyezi a közvetlen kézbesítést (ZPO 166. §-ának (2) bekezdése). Keresetlevelet ilyen módon nem lehet kézbesíteni. Közvetlen kézbesítésre van mód például a ZPO 750. §-a szerinti végrehajtási jogcím, a ZPO 794. §-a (1) bekezdésének 5. pontja és 797. §-a szerinti végrehajtható okirat, a ZPO 922. §-ának (2) bekezdése szerinti, lefoglalást elrendelő végzés, valamint a ZPO 935. és 936. §-a szerinti, ideiglenes intézkedést elrendelő határozat esetében. Az engedélyezett közvetlen kézbesítésről részletesen a ZPO 191. §-a és azt követő §-ai rendelkeznek.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Amennyiben a 19. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, a német bíróságok érdemi határozatot hozhatnak, ha az idézés vagy azzal egyenértékű irat kézbesítésére a Németországi Szövetségi Köztársaságban hirdetményi kézbesítés útján sor került.

A 19. cikk (4) bekezdése szerinti, a jogorvoslati határidő elmulasztásának következményei alóli mentesítést az elmulasztott határidőtől számított egy éven túl nem lehet kérelmezni.

Utolsó frissítés: 30/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.