Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Iratok kézbesítése

Gibraltár

Tartalomszolgáltató:
Gibraltár

2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A továbbító hatóság Gibraltár Legfelsőbb Bíróságának hivatalvezetője.

A továbbító hatóságnak az értesítéseket az alábbiakon keresztül kell küldeni:

Az Egyesült Királyság gibraltári kormánya, EU-s ügyekért felelős kapcsolattartó osztály (The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs)

Foreign and Commonwealth Office (Külügyek és Nemzetközösségi Ügyek Minisztériuma)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

e-mail: ukgglu@fco.gov.uk

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A fogadó hatóság Gibraltár Legfelsőbb Bíróságának hivatalvezetője

A fogadó hatóságnak az értesítéseket az alábbiakon keresztül kell küldeni:

Az Egyesült Királyság gibraltári kormánya, EU-s ügyekért felelős kapcsolattartó osztály (The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs)

Foreign and Commonwealth Office (Külügyek és Nemzetközösségi Ügyek Minisztériuma)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

e-mail: ukgglu@fco.gov.uk

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratok továbbítására faxon és postai úton kerül sor.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatvány angol és francia nyelven fogadható el.

3. cikk - Központi szerv

Gibraltár Legfelsőbb Bíróságának hivatalvezetője

Legfelsőbb Bíróság,

Bíróságok

277 Main Street

Gibraltár

Tel.: +350 200 78808

Fax: +350 200 77118

A fogadó hatóságnak szánt hivatalos értesítéseket a hivatalvezetőnek kell címezni a fenti címre, azonban az alább címre kell küldeni:

Az Egyesült Királyság gibraltári kormánya, EU-s ügyekért felelős kapcsolattartó osztály (The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs)

Foreign and Commonwealth Office (Külügyek és Nemzetközösségi Ügyek Minisztériuma)

King Charles Street

London

SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

e-mail: ukgglu@fco.gov.uk

A kommunikáció postai úton, faxon, e-mailen és telefonon zajlik, és a központi szerv felelős a fordítások ellenőrzéséért.

4. cikk - Az iratok továbbítása

Az angol mellett az Egyesült Királyság a franciául kitöltött, a kérelmek továbbítására szolgáló formanyomtatványokat fogadja el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Az Egyesült Királyság azon az alapon szándékozik eltérni ezektől a rendelkezésektől, hogy a határidőkre és elévülési időszakokra vonatkozó jogszabályainak összetettségét ez a cikk csak súlyosbítaná. Fontos, hogy a kézbesítés dátuma teljes bizonyossággal megállapítható legyen, mivel az meghatározza azt az időpontot, amelytől számítva a felek mulasztási ítéletet kérhetnek. Az Egyesült Királyság nem véli úgy, hogy e rendelkezés pontos jelentése és annak tervezett gyakorlati működése kellően egyértelmű; ezért az növelheti a félreértés lehetőségét. Ennek megfelelően úgy véli, hogy ezt a kérdést célszerű a nemzeti jogra hagyni, legalább addig, amíg lehetősége nem nyílt arra, hogy a rendelet végrehajtását követően értékelje, hogyan működik ez más tagállamokban a gyakorlatban.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Az angol mellett az Egyesült Királyság a franciául kitöltött igazolásokat fogadja el.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Az Egyesült Királyság nem kívánja ellenezni a 13. cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőség alkalmazását a területén.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Gibraltár nem ellenzi a 15. cikk (1) bekezdésében foglalt közvetlen kézbesítés lehetőségét.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

A hágai egyezmény meglévő rendelkezésével összhangban az Egyesült Királyság bíróságai az (1) bekezdés sérelme nélkül akkor hozhatnak ítéletet, ha a (2) bekezdésben foglalt valamennyi feltétel teljesül.

Az ítélet meghozatalát követő időtartam, amelyen belül a (4) bekezdésben meghatározott, jogorvoslatra irányuló kérelmet el lehet bírálni:

A mulasztási ítélet hatályon kívül helyezésének vizsgálata esetén a bíróságnak tekintettel kell lennie arra, hogy az ítélet hatályon kívül helyezését kérelmező személy az erre irányuló kérelmét haladéktalanul benyújtotta-e.

Utolsó frissítés: 13/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.