Iratok kézbesítése

Magyarország

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Magyarországon áttevő intézmény

  • bírósági iratok esetében az a bíróság, amelynek eljárásában a kézbesítendő irat keletkezett,
  • közjegyző eljárásában keletkezett iratok esetén az a közjegyző, akinek eljárásában az irat keletkezett,
  • egyéb bíróságon kívüli irat esetében az igazságügyért felelős miniszter.

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Magyarországon átvevő intézmény

  • a címzettnek a jogsegélykérelemben megjelölt címe szerint illetékes járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság, és
  • a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar.

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az átvevő intézmény az iratokat postai úton, telefaxon vagy elektronikusan fogadja.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Magyar, német, angol, francia.

3. cikk - Központi szerv

Magyarországon a központi szerv feladatait az igazságügyért felelős miniszter látja el.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Cím: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postai cím: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Nyelvismeret: magyar, német, angol és francia.

4. cikk - Az iratok továbbítása

A magyar mellett a német, az angol és a francia nyelv elfogadott.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Magyarországon nem alkalmazandó.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

A magyar mellett a német, az angol és a francia nyelv elfogadott.

11. cikk - A kézbesítés költsége

A bíróság általi kézbesítés díjmentes.

A bírósági végrehajtó általi kézbesítés díja 7500 HUF, amelyet az alábbi számlaszámra szükséges előzetesen átutalni, a kérelemhez pedig csatolni szükséges az átutalást igazoló okiratot:

  • Számlatulajdonos: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
  • Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC) kód: BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • Közlemény rovatban feltüntetendő: KU2-megkeresés hivatkozási száma, címzett neve.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Magyarországon a 13. cikk szerinti kézbesítés akkor alkalmazható, ha a címzett az áttevő tagállam állampolgára.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Magyarországon a rendelet 15. cikke szerinti kézbesítésre a végrehajtói kézbesítésre vonatkozó jogszabályok alapján kerülhet sor.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Magyarország bíróságai adott esetben határozatot hozhatnak, amennyiben a 19. cikk (2) bekezdésben foglalt feltételek mindegyike teljesül.

Magyarországon az igazolási kérelem benyújtására a 19. cikk (4) bekezdésben biztosított határidő egy év.

Utolsó frissítés: 02/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.