Iratok kézbesítése

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Írországban 2019. április 15. óta az áttevő intézmény a castlebar-i (Mayo megye) egyesített bírósági iroda (Combined Court Office, Castlebar, County Mayo).

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

A 2019. április 15-e előtt benyújtott kézbesítés iránti megkeresésekkel kapcsolatos kérdésekkel ahhoz a hivatalhoz kell fordulni, amely a megkeresést küldte.

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Írországban 2019. április 15. óta az átvevő intézmény a castlebar-i (Mayo megye) egyesített bírósági iroda (Combined Court Office, Castlebar, County Mayo).

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Combined Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie.

A 2019. április 15-e előtt benyújtott kézbesítés iránti megkeresésekkel kapcsolatos kérdésekkel ahhoz a hivatalhoz kell fordulni, amelyhez a megkeresést intézték.

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az iratok fogadására alkalmas eszközök: Az iratok postai úton vagy szolgáltató útján, például expressz kézbesítési szolgáltatás igénybevételével továbbíthatók.

Adminisztratív célú közleményeket e-mailben is lehet küldeni.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelv az ír vagy az angol.

3. cikk - Központi szerv

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Írország

A közleményeket angol vagy ír nyelven, a High Court központi irodájának postai úton, vagy faxon a (353-1) 872 56 69 számra lehet küldeni. A High Court központi irodájával telefonon is kapcsolatba lehet lépni a (353-1) 888 60 00 számon.

4. cikk - Az iratok továbbítása

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Írország a kérelmek benyújtására szolgáló nyomtatványt (formanyomtatvány) ír vagy angol nyelven kitöltve fogadja el.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Az e bekezdésben foglalt rendelkezések az ír jogban nem alkalmazandók.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Írország a kézbesítési igazolás kiállítására szolgáló formanyomtatványt ír vagy angol nyelven kitöltve fogadja el.

11. cikk - A kézbesítés költsége

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Amennyiben a 11. cikk (2) bekezdése szerinti személyes kézbesítést kértek, azt jogi iroda, magánnyomozó vagy ügyvéd hajtja végre a felek által kialkudott díj ellenében, amelynek összege általában 70 – 100 EUR.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Írország ezt nem ellenzi.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

A postai kézbesítés helyett az 1393/2007 rendelet 15. cikke lehetővé teszi az adott személy részére ügyvéd vagy bírósági kézbesítő útján történő személyes kézbesítést.

Ügyvédet az alábbi linken kereshet:

https://www.lawsociety.ie/Find-a-Solicitor/

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Az írországi bíróságok az (1) bekezdés rendelkezéseitől függetlenül akkor is hozhatnak határozatot, ha nem kaptak igazolást a kézbesítésről vagy az átadásról, amennyiben a (2) bekezdésben előírt feltételek mindegyike teljesül.

A 19. cikk (4) bekezdésével összefüggésben a bíróságnak kell arról meggyőződnie, hogy a mentesítésre irányuló kérelmet az alperes a határozatról való tudomásszerzést követő észszerű határidőn belül nyújtotta be.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Nincs

Utolsó frissítés: 17/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.