Iratok kézbesítése

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

FIGYELEM! Az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe 2022. július 1-jei hatállyal az (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet lépett.

Az új rendelet szerinti értesítések itt találhatók.


2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

A dokumentumok elérhetősége: postán.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Az adatlap kitölthető: Olasz, Francia, angol

3. cikk - Központi szerv

A központi szerv a római fellebbviteli bíróságon a végrehajtók központi irodája.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (+39)06.328361

Fax: (+39)06.328367933

Az Olaszországban kézbesítendő iratoknak postai úton kell beérkezniük, és ugyanezen az úton küldik őket vissza az áttevő intézményeknek.

Nyelvismeret: olasz, angol és francia.

4. cikk - Az iratok továbbítása

Az olasz nyelven kívül Olaszország az angol vagy francia nyelven kitöltött formanyomtatványokat is elfogadja.

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

Eltérést nem kértek.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Az olasz nyelven kívül Olaszország az angol vagy francia nyelven kitöltött igazolásokat is elfogadja.

11. cikk - A kézbesítés költsége

Az iratok külföldről történő kézbesítéséért jelenleg nincs díjfizetés előirányozva.

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Olaszország ellenzi, hogy bírósági iratokat más tagállamban lakóhellyel rendelkező személy számára közvetlenül diplomáciai vagy konzuli képviseleten keresztül kézbesítsenek (kivéve, ha az iratot más tagállamban lakóhellyel rendelkező olasz állampolgárnak kézbesítik).

Olaszország ellenzi, hogy bírósági iratokat Olaszországban lakóhellyel rendelkező személy számára egy tagállam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül kézbesítsenek, kivéve ha az iratot a kérdéses tagállam állampolgárának kézbesítik.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Semmi nem korlátozza a bírósági eljárásban érdekelt személyeket abban, hogy bírósági iratot közvetlenül, az átvevő tagállam illetékes tisztviselőjén keresztül kézbesítsenek.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Olaszország nem kíván a (2) és (4) bekezdés szerinti bejelentést tenni.

Utolsó frissítés: 28/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.